torsdag 30 maj 2019

Offentlig konst, en viktig del av demokratin

För ett par veckor sedan hade jag möjligheten att vara med vid (ny)invigningen av Mölndals torg. Torget som ibland också brukar kallas för Alberts torg har fått en ordentlig upprustning, med bland annat en ny konstinstallation. Konstgestaltningen består av flera olika mattor, både i gatstenen som lagts i ett särskilt mönster till olika installationer såsom en flygande matta och också en böljande matta som är gjorda i betong och mosaik. Det finns även en fontän samt belysning runt de inramade gatstensmattorna.  
I mitt tal vid invigningen så lyfte jag fram den offentliga konstens viktiga betydelse för demokratin, och ansvaret för konstgestaltningen av staden byggnader, anläggningar och offentliga utemiljöer ligger hos Kultur och fritidsnämnden

I Mölndal så finns det offentlig konst både inomhus och utomhus som staden äger och som är till för alla. Konsten finns på många platser exempelvis förskolor, skolor, äldreboende, i parker och på torg, och består av alltifrån målningar, textilkonst, till stora skulpturer och andra konstinstallationer som syftar till att nå ett brett och inkluderande kulturliv för kommuninvånarna.

Det finns många olika perspektiv som är värda att nämnas och som behöver lyftas fram när det kommer till den offentliga konsten. Inte minst den offentliga konstens betydelse för demokratin och allas rätt att ta del av konst och kultur är något skapar en unik karaktär och bjuder in till samtal i vardagen. 

Konstens skönhet sitter i betraktaren ögon och det är det som gör den offentliga konsten unik när den skapar olika slags känslor och tankar. Konst kan beröra, stimulera, oroa eller mana till eftertanke och dess främsta uppgift är att just vara konst. Det är därför viktigt att även den offentliga konsten får ta plats i det offentliga rummet och får uppröra, vara angelägen och kanske också ifrågasätta vår bild av världen. Konst i det offentliga rummet stärker en stad där vi kan känna en större trygghet och som blir mer trivsam, bidrar till en bättre folkhälsa och ökar ansvarskänslan för vårt gemensamma samhälle. 

Det offentliga rummet ger människor en tillgänglighet till konsten i sin vardag där man kan möta konsten på sina egna villkor, Det är därför som den offentliga konsten är en viktig del av det demokratiska samtalet, ett samtal som för samhället framåt och som är tillvarartar yttrandefriheten.
Jag känner mig stolt över den offentliga konsten som vi i Mölndal kan erbjuda alla kommuninvånare, och tycker att det är viktigt att vi också ger den offentliga konsten det utrymme som behövs både idag och i framtiden.

söndag 21 april 2019

En nystart

Hej bloggen och alla läsare. Till att börja med så har det gått ett tag sen jag skrev på bloggen och mycket har hänt sen sist. Inledningsvis så blev valet i höstas en framgång för Liberalerna i Mölndal där vi ökade vårt valresultat från valet innan och nådde 7 mandat i kommunfullmäktige. Stort tack alla som ger oss detta förtroende. Efter valet så har vi nu bildat en majoritet tillsammans med M, C, Kd och Mp i det som vi kallar för Grönblå samverkan Mölndal, och vi har även tagit fram en politisk plattform för det som vi vill uppnå eller påbörja under denna mandatperiod. Själv har jag fått förtroendet sedan årsskiftet att vara ordförande i Kultur och fritidsnämnden, ett uppdrag jag känner både stolthet och en stor ödmjukhet inför. Inom kultur och fritidsområdet så har vi inom majoriteten  i plattformen lyft in följande ambitioner som vi nu ska förverkliga.

"Mölndal ska kännetecknas av ett rikt utbud av kultur och fritidsliv med bred tillgång till olika former av mötesplatser och goda förutsättningar för ett fungerande föreningsliv. Kulturlivet i Mölndal ska genomsyras av mångfald, bredd och möjligheter till konstnärligt skapande för alla åldrar. Våra bibliotek är viktiga mötesplatser som ska utvecklas med en högre tillgänglighet för mölndalsborna. En aktiv fritid främjar hälsa samt har en viktig social funktion. Möjligheterna till mer spontanidrott och aktivitet ska öka i hela kommunen. Fler sporthallar, näridrottsplatser och ett ökat utbud för friluftslivet behöver planeras och byggas. Föreningslivet behöver stärkas och ges bättre förutsättningar för både pojkar och flickor. Fler kultursatsningar ska göras exv. genom kultursommarjobbare och mer jämställdhet inom kultur och idrott. Under mandatperioden ska samverkan med föreningslivet stärkas genom fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP)."

Under mandatperioden ska vi särskilt:

· Utveckla Åby fritidscentrum och bygga ny simhall.

· Arbeta för ”meröppet” på biblioteken.

· Arbeta särskilt för ökade samarbetsformer genom IOP.

· Utveckla sommarlovsverksamheten.

· Planera för fler sporthallar i hela Mölndal och näridrottsplats i Östra Mölndal.

Under det första kvartalet som ny ordförande för nämnden har jag dels ägnat tid till att sätta mig in i de aktuella frågorna mer på djupet men också påbörjat planeringen framåt utifrån de mål som vi nu har att jobba med. Det finns ett flertal stora frågor som det jobbas med nu och några exempel är dels det nya Åbybadet som är angeläget att det byggs, ett nytt och långsiktigt avtal för GRYS och  ridverksamheten på Gunnebo, en ny strategi för kulturarrangemang i Mölndal mm. Vi kommer också att genomföra en kultur och fritidsvaneundersökning bland Mölndalsborna för att se vad det är för olika aktiviteter och möjligheter som man efterfrågar. Det är med andra ord en spännande tid framför oss och en resa att vara med på där vi utvecklar kultur och fritidslivet inom Mölndal.


söndag 26 augusti 2018

Kryssa Glenn Grimhage

Förenkla vardagen och öka valfriheten, låt människor själva få välja om sin framtid och utveckling. Det är därför jag är liberal. Mölndal ska vara en trygg och levande plats med ett aktivt fritidsliv för alla, oavsett vilken kommundel som man väljer att bo i. Jag vill jobba för att stärka skolan, kulturen och föreningslivet i Mölndal och mina hjärtefrågor är:
  • Kultur, sport och fritid, föreningslivet är motorn till en aktiv och meningsfull fritid.
  • Skolan, klassresan finns och fler måste få chansen att göra den och uppnå sina drömmar.
  • Tillgänglighet, ett Mölndal där alla inkluderas oavsett funktionsvariation.
Det här vill jag göra:
  • Utveckla stödet och förutsättningarna för föreningslivet, bygg fler sporthallar.
  • Utveckla friluftslivet och rusta upp våra vandringsleder, i synnerhet Bohusleden.
  • Skapa fler mötesplatser, genom möten skapas meningsfullhet, folkhälsan främjas och ensamheten förebyggs. Återöppna Balltorps bibliotek.
  • Förbättra tillgängligheten, det finns fortfarande för många hinder som måste åtgärdas. Ge bättre stöd till människor med syn och hörselnedsättningar.

Den 9:e september bestämmer du, jag hoppas på att få ditt förtroende. 
Rösta med Liberalerna och kryssa Glenn Grimhage till Mölndals kommunfullmäktige.

måndag 23 juli 2018

Dåligt intresse för tillgänglighetsfrågor i Mölndal

Hur står det till med tillgängligheten i Mölndals stad? Bra kanske en del säger, sämre säger några andra. Hur står Mölndal sig jämfört med andra kommuner? Svaret finns att hitta i Humanas tillgänglighetsbarometer som görs varje år och som kan vara en bra utgångspunkt i debatten framöver. Tillgänglighetsbarometern som är en kartläggning över hur Sveriges alla kommuner arbetar med tillgänglighet ger också en ranking internt mellan alla kommuner. Det är ett bra sätt att följa upp hur en kommun arbetar med tillgänglighet i offentliga miljöer, vilka strategier man arbetar med och vilken målsättning man har med tillgänglighet. Exempelvis hur är tillgängligheten vid tex. badplatser och idrottsanläggningar? Enkäten skickas ut till alla kommuner via den officiella myndighetsadressen och påminnelser sker löpande så att alla får chansen att också svara, vilket borde vara det naturliga för alla kommuner att göra.
Mölndal hamnade 2017 på plats 76 i rankningen vilket inte är en placering i topp men inte heller i botten, men hur gick det då för Mölndal i den senaste rankingen? En förhoppning hade varit att Mölndal höjts sig något eller åtminstone legat kvar i samma nivå, men i själva verket så visar det sig att kommunen inte hade besvarat någon fråga i enkäten. Om man inte har svarat så räknas det inte heller som om man har deltagit vilket är synd för 257 av landets kommuner deltog vilket hade givit en bra jämförelse totalt sett.
Jag får i sammanhanget gratulera Halmstad som toppar rankingen för andra året i rad, och konstaterar att i Mölndal finns det dåligt intresse för tillgänglighetsfrågor. Här måste det därför till en förändring.

Utklipp från Humanas ranking Tillgänglighetsbarometer 2018

onsdag 13 juni 2018

Ett stängt Åbybad får stora konsekvenser

Ett stängt Åbybad får stora konsekvenser och drabbar många. Det finns ett stort behov av tillgång till en simhall i Mölndal, skolelever ska kunna få simundervisning, simföreningen MASS med alla sina medlemmar behöver träna och simskolan ska kunna fungera och alla motionssimmare är exempel på många av de som nu direkt berörs. Vid förra veckans kommunstyrelsemöte så fattades beslut om Åbybadets framtid, tyvärr så drev den S-ledda majoriteten igenom den linjen som innebär att Mölndal nu kommer att stå utan simhall i minst ett år. Bakgrunden känner nog de flesta till med att Åbybadet både behöver renoveras och byggas ut, där 50 m bassängen har haft ett särskilt underhållsbehov som pekats . Liberalerna har drivit på frågan i ett par år utan något gehör från majoriteten som bla. avslagit en motion från oss 2015. Beslutet som nu fattats innebär att 50 m bassängen nu kommer att förbli stängd, vilket också innebär att övriga delar kommer att få ett betydligt minskat besöksantal och ekonomiska konsekvenser. Redan har ett underskott på 5 miljoner konstaterats i senaste prognosen för uteblivna intäkter. Alternativet som nu genomförs innebär att en begagnad 25m bassäng ska köpas in från Italien och byggas om, en gammal mässhall ska köpas in som omslutningsyta och ett stort omfattande markarbete med bla. gjutning av ny betongplatta måste till. Stora arbeten med en högst osäker tidsplan och kostnader. Inom alliansen så försökte vi från Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet hitta en bättre lösning än en stängning. Det finns beprövade metoder med att glasfiberlaminera den stora bassängen som i det korta loppet skulle rädda en fortsatt simverksamhet, för att under tiden kunna projektera för en ny simhall bredvid nuvarande, och därefter bygga om den gamla och samtidigt utöka den totala kapaciteten. Tyvärr så valde (S), (V), (Mp), (Kd) att besluta om en stängning för att installera en tillfällig lösning vid sidan om istället. Ett beslut med stora konsekvenser som innebär att Mölndal i praktiken står utan fungerande simhall i minst ett år, sannolikt längre.

söndag 4 februari 2018

Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet

Hur står det till med tryggheten i samhället?

Enligt SKL och MSB's nya öppna jämförelser om trygghet och säkerhet som publicerade i januari i år, så återfinns det statistik  bla. hur tryggheten utvecklas i landets alla kommuner. Syftet med dessa öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet kring trygghet och säkerhet.

Uppgifterna bygger på antalet anmälningar som gjorts och viss felkälla finns naturligtvis i detaljerna, men ger ändå en hygglig bild att jämföra både internt inom en kommun och med andra kommuner hur utvecklingen går och vilka insatser som behöver göras.
En översikt på hur tryggheten är i Mölndal 2017 visar följande statistik:
  • Anmälda våldsbrott per 1000 invånare är 7,0 (2016 = 7,4)
  • Anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare är 50,0 (2016 = 53,2)
  • Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare är 10,7 (2016 = 10,5)

Generellt så kan man efter en titt i diagrammet nedan se att det finns värden för Mölndal, som ligger på eller över gränsen till det röda området för de olika kategorierna som mäts på främst trygghetsområdet.
Nivåerna är höga även om resultaten är något minskande jämfört med föregående år.Öppna jämförelser trygghet och säkerhet Mölndal 2017

Trygghetsfrågorna viktiga att ta på största allvar. Det finns en rättighet att man ska känna sig trygg i samhället och något som samhället också måste lägga resurser på för att möta.
I Mölndal införs i år s.k trygghetsvärdar vilket kan vara ett bra komplement till olika åtgärder, men tyvärr så sker det på bekostnad av att de kvalificerade väktarresurserna minskar. Det naturliga hade förstås varit att göra en extrasatsning på väktare eller ordningsvakter i kombination med trygghetsvärdar.
Kommunen kan såklart inte göra allt själv utan det finns också en förväntan att Polisen har tillräckligt med resurser, för att kunna förebygga brott och bidra till en ökad trygghet i samhället. Något som kan tyckas som en självklarhet.

Så mot bakgrund av de öppna jämförelserna är frågan hur står det till med tryggheten i samhället?


Jämförelse hur de öppna jämförelserna avseende trygghet och säkerhet ser ut för kommunerna Kungsbacka och Kungälv:


ÖP 2017 trygghet och säkerhet för KungsbackaÖP 2017 trygghet och säkerhet för Kungälvsöndag 28 januari 2018

Nomineringsmöte Mölndal

I går träffades Liberalerna Mölndal för att fastställa listan vid hösten val till kommunfullmäktige
Nomeringsmötet hade föregåtts av en process där alla medlemmar kunnat rösta på de kandidater som ställde upp i det interna provvalet.

Listan fastställdes med acklamation utifrån valberedningens förslag och de tio första namnen blev:

1. Marcus Claesson
2. Elin Andersson
3. Glenn Grimhage
4. Delaram Esmaeili
5. Margareta Krakowski
6. Carina Ekedahl
7. Fredrik Lesell
8. Catharina Benzel
9. Jakob Norrhall
10. Anita Almqvist

Jag tycker att vi har en stark laguppställning med en bra och bred kompetens inför valet den 9 september. Nu kan valrörelsen börja.

De fem första kandidaterna på listan,
från vänster till höger i bilden:
Glenn, Margareta, Delaram, Elin, Marcus