tisdag 21 januari 2014

Förberedelse inför årsmöte

Så här års pågår det en hel del föreningsarbete inför olika årsmöten. Ikväll träffades styrelsen för Folkpartiet i Mölndal, och la den sista handen vid förberedelserna inför det stundande årsmötet i början av februari. Ett möte där det gångna årets verksamhet ska redovisas och inriktningen på det nya ska bestämmas av medlemmarna. Sett i backspegeln för året som har varit är jag oerhört stolt över det som föreningen jobbat med och det som vi har lyckats åstadkomma på det lokala planet.
Det sista momentet i processen är att ordna med alla dokument som ska skickas ut till alla medlemmar.
Avslutningsvis tog vi också det obligatoriska fotot som får symbolisera den glädje och engagemang som finns i Folkpartiet Mölndal!
Nu ser jag fram emot fler segrar 2014.

söndag 19 januari 2014

Källsortering vid husknuten

Mölndals stad har under drygt ett år provat modellen med fastighetsnära insamling (FNI), som innebär att de som bor i en villa sorterar sina sopor direkt vid husknuten. Syftet med den här metoden är att nå målen i Göteborgsregionens (GR) gemensamma avfallsplan A2020, vilket är bra. Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att kunna ta nästa steg på den sk. avfallstrappan och gå mer mot en avfallsminimering.  Tanken med den fastighetsnära insamlingen är att det ska vara enkelt och sortera direkt vid "soptunnan", och på så sätt återvinna mer än vad som nås idag. Blir det inte mer transporter då? Nej, redan idag så kommer sopbilen för tömning av kärl med blandat avfall, och nu tar de med sig de källsorterade soporna på en och samma gång i  specialbyggda sopbilar. I och för sig så blir det hämtning veckovis för de som har valt hämtning varannanvecka, men samtidigt så slipper man åka till återvinningsstationen för att lämna sina sopor, vilket sparar både tid och transporter.
Jag ser därför fram emot när det här systemet kommer att införas i hela kommunen, och jag tycker att det är ett bra sätt att vara med och bidra på ett lokalt plan till en bättre miljö globalt.


Avfall Sverige
Sopor.nu
Regional avfallsplan A2020


lördag 11 januari 2014

Nomineringsmöte och fastställd lista

Idag var det nomineringsmöte för Folkpartiet Liberalerna i Mölndal, där valet av representanter till kommunfullmäktigelistan beslutades och fastställdes.
Nomineringsprocessen som pågått under hösten har bla. omfattat kandidatpresentationer och ett provval, där sedan valberedningen inför nomineringsmötet presenterade ett förslag till valsedel. Inga större förändringar från provvalsresultatet skedde och förslaget kunde under mötets gång antas.
Listan toppas på första plats av Marcus Claesson som är kommunalråd idag, och Elin Andersson på andra plats.
Jag fick förtroendet att stå på tredje plats, vilket jag känner mig både ödmjuk och hedrad inför.
Folkpartiet i Mölndal har i och med detta nu en mycket stark och jämställd uppställning, där både erfarenhet och förnyelse blandas på ett mycket bra sätt.
Det är med en positiv känsla och ett stort engagemang som vi nu går mot en liberal seger i valet den 14 september!

De tio första namnen på listan är:
  1. Marcus Claesson
  2. Elin Andersson
  3. Glenn Grimhage
  4. Margareta Krakowski
  5. Bertil Levin
  6. Delaram Esmaeili
  7. Joakim Wikström
  8. Tina Höstlycke
  9. Kjell Karlsson
  10. Anna-Lisa Hellsing

söndag 5 januari 2014

Kollektivtrafik behövs i hela Mölndal

Så här när det nya året precis har startat, så sker en höjning av Västtrafiks biljettpriser.
Men vad hjälper det när busslinjer ändå dras in och tillgängligheten försämras för Mölndalsborna?
Vi har under en tid fått se hur omläggningar av kollektivtrafiken har påverkat Mölndal, i synnerhet Kållered och Lindome har alternativen minskat efterhand. Västtrafik säger å ena sidan att det inte är lönsamt att köra med tomma bussar, men å andra sidan att kommunen gärna får göra extra tillköp när linjerna rikskerar att försvinna. Dessa tillköp kostar många miljoner om året. Vill man stimulera folk till att åka mer kollektivt så är inte lösningen att dra in busslinjer eller halvera turer. Många är idag beroende av att det finns tillgång till kollektivtrafik för att kunna ta sig till, från och mellan hem, arbete samt fritidsaktiviteter. Att kommunen behöver gå in och göra extra tillköp visar bara att det finns ett behov som måste tillgodoses, även på dessa linjer. Vitsen med att åka kollektivt är att det ska vara enkelt och tillgängligt, något som självklart måste omfatta hela Mölndal.