söndag 19 januari 2014

Källsortering vid husknuten

Mölndals stad har under drygt ett år provat modellen med fastighetsnära insamling (FNI), som innebär att de som bor i en villa sorterar sina sopor direkt vid husknuten. Syftet med den här metoden är att nå målen i Göteborgsregionens (GR) gemensamma avfallsplan A2020, vilket är bra. Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att kunna ta nästa steg på den sk. avfallstrappan och gå mer mot en avfallsminimering.  Tanken med den fastighetsnära insamlingen är att det ska vara enkelt och sortera direkt vid "soptunnan", och på så sätt återvinna mer än vad som nås idag. Blir det inte mer transporter då? Nej, redan idag så kommer sopbilen för tömning av kärl med blandat avfall, och nu tar de med sig de källsorterade soporna på en och samma gång i  specialbyggda sopbilar. I och för sig så blir det hämtning veckovis för de som har valt hämtning varannanvecka, men samtidigt så slipper man åka till återvinningsstationen för att lämna sina sopor, vilket sparar både tid och transporter.
Jag ser därför fram emot när det här systemet kommer att införas i hela kommunen, och jag tycker att det är ett bra sätt att vara med och bidra på ett lokalt plan till en bättre miljö globalt.


Avfall Sverige
Sopor.nu
Regional avfallsplan A2020


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar