söndag 5 januari 2014

Kollektivtrafik behövs i hela Mölndal

Så här när det nya året precis har startat, så sker en höjning av Västtrafiks biljettpriser.
Men vad hjälper det när busslinjer ändå dras in och tillgängligheten försämras för Mölndalsborna?
Vi har under en tid fått se hur omläggningar av kollektivtrafiken har påverkat Mölndal, i synnerhet Kållered och Lindome har alternativen minskat efterhand. Västtrafik säger å ena sidan att det inte är lönsamt att köra med tomma bussar, men å andra sidan att kommunen gärna får göra extra tillköp när linjerna rikskerar att försvinna. Dessa tillköp kostar många miljoner om året. Vill man stimulera folk till att åka mer kollektivt så är inte lösningen att dra in busslinjer eller halvera turer. Många är idag beroende av att det finns tillgång till kollektivtrafik för att kunna ta sig till, från och mellan hem, arbete samt fritidsaktiviteter. Att kommunen behöver gå in och göra extra tillköp visar bara att det finns ett behov som måste tillgodoses, även på dessa linjer. Vitsen med att åka kollektivt är att det ska vara enkelt och tillgängligt, något som självklart måste omfatta hela Mölndal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar