söndag 23 februari 2014

Framtid i Kållered

Nu verkar byggstarten för fler bostäder i Kållered centrum, efter lång väntan äntligen komma igång.
Enligt Göteborgs-Posten 140222 så planeras nu ca 100 nya bostäder byggas. Välkommet och efterlängtat förstås. De nya bostäderna kommer dels att byggas som ett punkthus på tolv våningar vid nuvarande församlingshemmet och ge plats för 60 hyresrätter riktade till unga, och dels en utbyggnad på taket där vårdcentralen finns idag med lägenheter riktade till äldre. Det planeras även nya bostäder ovanpå parkeringshuset längs Streteredsvägen mitt emot Brattåsskolan, och allt detta tillsammans kommer naturligtvis att bli ett lyft för hela Kållered. Jag tycker att det är helt rätt väg i utvecklingen och förtäta lediga ytor med bostäder  genom smarta lösningar. Det finns idag en bra och väl utbyggd infrastruktur i Kållered centrum med tillgänglighet till både allmäna kommunikationer, vårdcentral, mataffär, bibliotek, restauranger och andra träffpunkter.
Centrummiljön i övrigt behöver också en renovering, med bla. nya fasadbeklädnader och en omläggning av markbeläggningen.
Det ska väl förhoppningsvis också genomföras samtidigt som bostäderna byggs?

söndag 16 februari 2014

Parkera enklare i Mölndal med P-skiva!

En del frågor kan vara mer viktiga eller mindre viktiga i den allmäna diskussionen. Men det kan också vara så, att det som allmänt betraktas som en mindre viktig fråga kanske är precis tvärtom?
En sådan fråga gäller möjligheten att använda P-skiva vid avgiftsfri parkering tex. i Mölndals centrum.
Idag så är det gratis parkering i två timmar för besökare, och därefter betalas en avgift efter en fastställd timtaxa, vilket så långt inte är några konstigheter. Men villkoret för den fria parkeringen är att det gäller enbart om man har tagit ut en parkeringsbiljett från biljettautomaten för detta. Det låter ju som ett onödigt fenomen och kan lätt skapa förvirring för besökare som kör in på parkeringen och läser om fri parkering under två timmar, men missar att "ta ut en biljett".
Jag tycker att det inte bara är extra onödigt att ha en biljett för "gratisparkeringen", utan också som upplagt för enskilda att få extra parkeringsavgifter vilket också kan motverka besökare från att återkomma.
Nej förenkla detta helt enkelt, och inför möjligheten att använda en P-skiva som tidsmätare där det finns avgiftsfri parkering i kommunen. Detta är något som redan idag används i många andra kommuner, så varför inte i Mölndal också?onsdag 12 februari 2014

Årsmöte och medaljutdelning

I lördags den 8/2 så genomförde Folkpartiet i Mölndal årsmöte. Vi var drygt ett 40-tal medlemmar som deltog på mötet som hölls i restaurang Tegel vid Krokslätts fabriker. Valet av mötesplats visade sig vara grymt lyckat med en stämningsfull miljö och god mat. Det var många frågor som vi hann med att avhandla, och jag kan konstatera att året som har gått varit både innehållsrikt och händelserikt. Året har gått fort och mycket har hänt i både föreningsarbetet och på det lokalpolitiska planet. Den nuvarande styrelsen omvaldes enhälligt av mötet, och jag omvaldes även som ordförande för ett tredje år. Jag känner mig både ärad och stolt över det förnyade förtroendet, och ser nu fram emot kommande utmaningar.

Årsmöte Fp Mölndal 2014-02-08
Marcus Claesson              Lennart Persson              Glenn Grimhage
Vi hyllade även  vår liberala Mölndalsprofil Lennart Persson där jag fick äran att överlämna en Karl Staaff medalj i brons, den tredje högsta utmärkelsen man kan få som liberal. Lennart som varit aktiv i Folkpartiet Liberalerna i drygt 50 år förärades medaljen för en trogen liberal gärning. Kommunalrådet Marcus Claesson höll ett högtidstal där han b.la.nämnde följande: "Han har under alla dessa år varit ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden men också både gruppledare och ordförande i Mölndals kommunfullmäktige. Lennart har också varit föreningens ordförande och däremellan ordförande i valberedningar och nomineringskommittéer lokalt, i Bohuslän och i Västra Götaland. Lennart Persson uppvisar ett osedvanligt mått av hänsynstagande och empati".
Stort Grattis!

Nu tar vi tag i uppladdningen för SUPERVALÅRET och kör så det ryker för en liberal seger, i både EU-valet i Maj och i de allmänna valen i September!

söndag 2 februari 2014

Nej Västtrafik, det här duger inte!

Det finns mycket att göra för att förbättra våra ungdomars möjlighet till att åka kollektivt,
även på kvällar och helger. Det borde vara en självklarhet att till en rimlig kostnad kunna fortsätta åka kollektivt också på fritiden för att kunna ta bussen eller tåget till fritidsgården, till träningen eller till kompisar och andra fritidsaktiviteter.
Idag finns det fler dyra alternativ allt ifrån periodkort (månadskort), kontoladdning , sms-biljetter som man hänvisas till.
I Göteborgs kommun finns möjligheten för skolungdomar att köpa till ett "periodkort utökning Göteborg"
för fritidsresor inom Göteborg en hel termin för 395 kr.
Ett annat alternativ som Västtrafik har är ett "periodkort fritid" för resor på kvällar och helger som är giltligt i 100 dagar och kostar 710 kr. Detta kort gäller för resor i hela Västtrafiks område och är dessutom inte synkroniserat med de terminstider som finns för skolungdomar. Men ungdomar vill inte resa inom hela Västtrafiks område, utan vill i huvudsak resa inom den egna kommunen.
Det betyder att ungdomar i Mölndal tvingas betala nästan tre gånger så mycket, utslaget på helåret för att kunna resa kollektivt på fritiden. Något som både är orättvist och kontraproduktivt.

Jag vill att våra ungdomar i Mölndal ska ha lika möjlighet till att fortsätta åka kollektivt på fritiden, med ett tilläggskort som också motsvarar resor över en zon sk. Göteborg +.
Ett rimligt pris borde ligga på 100 kr i månanden utslaget på helåret.

Efter ha undersökt med Västtrafik vad ett fritidskort för våra Mölndalsungdomar skulle kosta, har jag fått svaret, att det inte finns plats för fler "produkter" i de fysiska kortläsarna på bussar och spårvagnarna?
Det svaret förvånar mig, det borde vara en enkel manöver att förlänga giltligheten för de som har skolkort redan idag och de som enbart köper ett fritidskort måste det i så fall stämplas? Det behöver ju tex. inte de som reser med sms-biljett göra för att ha ett giltligt färdbevis.

Jag kommer därför att fortsätta driva den här frågan och kommer inte att nöja mig förrän det finns ett fritidskort för våra ungdomar i Mölndal.
Så nej Västtrafik, det här duger inte!