söndag 23 februari 2014

Framtid i Kållered

Nu verkar byggstarten för fler bostäder i Kållered centrum, efter lång väntan äntligen komma igång.
Enligt Göteborgs-Posten 140222 så planeras nu ca 100 nya bostäder byggas. Välkommet och efterlängtat förstås. De nya bostäderna kommer dels att byggas som ett punkthus på tolv våningar vid nuvarande församlingshemmet och ge plats för 60 hyresrätter riktade till unga, och dels en utbyggnad på taket där vårdcentralen finns idag med lägenheter riktade till äldre. Det planeras även nya bostäder ovanpå parkeringshuset längs Streteredsvägen mitt emot Brattåsskolan, och allt detta tillsammans kommer naturligtvis att bli ett lyft för hela Kållered. Jag tycker att det är helt rätt väg i utvecklingen och förtäta lediga ytor med bostäder  genom smarta lösningar. Det finns idag en bra och väl utbyggd infrastruktur i Kållered centrum med tillgänglighet till både allmäna kommunikationer, vårdcentral, mataffär, bibliotek, restauranger och andra träffpunkter.
Centrummiljön i övrigt behöver också en renovering, med bla. nya fasadbeklädnader och en omläggning av markbeläggningen.
Det ska väl förhoppningsvis också genomföras samtidigt som bostäderna byggs?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar