söndag 2 februari 2014

Nej Västtrafik, det här duger inte!

Det finns mycket att göra för att förbättra våra ungdomars möjlighet till att åka kollektivt,
även på kvällar och helger. Det borde vara en självklarhet att till en rimlig kostnad kunna fortsätta åka kollektivt också på fritiden för att kunna ta bussen eller tåget till fritidsgården, till träningen eller till kompisar och andra fritidsaktiviteter.
Idag finns det fler dyra alternativ allt ifrån periodkort (månadskort), kontoladdning , sms-biljetter som man hänvisas till.
I Göteborgs kommun finns möjligheten för skolungdomar att köpa till ett "periodkort utökning Göteborg"
för fritidsresor inom Göteborg en hel termin för 395 kr.
Ett annat alternativ som Västtrafik har är ett "periodkort fritid" för resor på kvällar och helger som är giltligt i 100 dagar och kostar 710 kr. Detta kort gäller för resor i hela Västtrafiks område och är dessutom inte synkroniserat med de terminstider som finns för skolungdomar. Men ungdomar vill inte resa inom hela Västtrafiks område, utan vill i huvudsak resa inom den egna kommunen.
Det betyder att ungdomar i Mölndal tvingas betala nästan tre gånger så mycket, utslaget på helåret för att kunna resa kollektivt på fritiden. Något som både är orättvist och kontraproduktivt.

Jag vill att våra ungdomar i Mölndal ska ha lika möjlighet till att fortsätta åka kollektivt på fritiden, med ett tilläggskort som också motsvarar resor över en zon sk. Göteborg +.
Ett rimligt pris borde ligga på 100 kr i månanden utslaget på helåret.

Efter ha undersökt med Västtrafik vad ett fritidskort för våra Mölndalsungdomar skulle kosta, har jag fått svaret, att det inte finns plats för fler "produkter" i de fysiska kortläsarna på bussar och spårvagnarna?
Det svaret förvånar mig, det borde vara en enkel manöver att förlänga giltligheten för de som har skolkort redan idag och de som enbart köper ett fritidskort måste det i så fall stämplas? Det behöver ju tex. inte de som reser med sms-biljett göra för att ha ett giltligt färdbevis.

Jag kommer därför att fortsätta driva den här frågan och kommer inte att nöja mig förrän det finns ett fritidskort för våra ungdomar i Mölndal.
Så nej Västtrafik, det här duger inte!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar