söndag 27 april 2014

Valstuga och valdebatt

Idag har Kvarnbydagen varit med bla. valstuga och valdebatt.
Temat på debatten var "vad vill vi med Mölndal egentligen?"
Valdebatten som fördes bland de partier som finns i kommunfullmäktige, tog upp ett antal olika frågeställningar både kring de ideologiska skillnaderna mellan partierna, vilka frågor vi tycker är viktigast och hur vi vill göra Mölndal till en bättre stad att leva i.
Jag hade förmånen att företräda partiet i debatten och kunde lyfta fram våra kärnfrågor
kring skolan, bostäder och äldreomsorgen inför valet i höst.
Avseende skolan så vill vi dels permanenta karriärtjänsterna som vi idag har och öka lönerna för våra skickliga lärare i syfte att leda till högre studieresultat. Kvaliteten på utbildningen för eleverna är klart viktigare än om det sker i kommunal eller privat regi. Vidare så lyfte jag fram vikten av att alla barn som vill lära sig spela, dansa och sjunga ska få plats på vår nya kulturskola. Idag har vi nästan 1000 barn i kö vilket inte är acceptabelt, därför vill vi i Folkpartiet kapa köerna rejält!
Fler bostäder är en allt mer viktig fråga som vi måste få bättre fart på. Vi har en vision om att Mölndal ska vara 70 000 invånare till 2022 och då behöver bostadsbyggandet öka. Folkpartiet är det helt klart bostadsvänligaste partiet som tar ansvar, även när det handlar om svårare beslut såsom att driva byggandet av bostäder på färdiga detaljplanelagda områden exv. vid Balltorp och en förtätning för bostäder vid Frejaplan. Det är bättre ur både miljöhänsyn och infrastruktur att förtäta redan befintliga områden där kommunal service finns utbyggd.
Till sist så är vi stolta över att vi har LOV:en i Mölndal med valfrihet för den som det berör också själv ska få bestämma utförare av vård och omsorgstjänster. Detta är något som är den tydligaste skillnaden mellan Folkpartiet och alliansen kontra de rödgröna hur vi ser på människors rätt att själva bestämma.
Slutligen så blev det en något annorlunda debatt där själva debattklimatet inte riktigt infann sig. Delvis till följd av frågeställningarna, mängden av frågor och den korta tiden. Efteråt så lämnade jag min feedback att det hade varit bättre med färre områden med mer djupgående inom debatten. Att åtta partier ska kunna debattera under 50 minuter kräver mer planering och struktur för att också få till det lite mer vässat.
Sammanfattningsvis så kan jag ändå känna att valrörelsen inför höstens val startat, även om vi har ett EU-val dessförinnan så kommer den lokala temperaturen i kommande debatter definitivt att stiga.
Vi i Folkpartiet står för valfrihet, tolerans, mångfald och engagemang och vill öka livskvaliteten för Mölndalsborna ur ett liberalt perspektiv. Vi vill mer, och bra kan bli ännu bättre!


måndag 21 april 2014

Anlägg ett motionsspår runt Tulebosjön!I trakten kring Tulebosjön i Östra Kållered rör sig många människor, i princip året om. På sommaren är det högsäsong med så gott som fullt av folk dagligen vid badplatsen, och kvällarna fylls med många som vandrar förbi vilket det också är under andra delar av året. Men det som saknas är ett riktigt motionsspår så att man kan ta sig runt sjön och njuta tillfullo av naturen vid Tulebosjön. I dag är alternativet för de som vill motionera istället längs med de delar av Tulebovägen och Tulebo strandväg som det går att ta sig fram på, men det sker på samma sträckor där det finns mycket trafik.
Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv så ser jag  en del risker för de som idag joggar eller går längs med vägkanten. Att anlägga ett motionsspår skulle därför vara vinnande på flera sätt. Förutom en ökad trafiksäkerhet, en förstärkning till Kållereds idrottsplats, så skulle säkerligen också en ökning ske av de som vill motionera om man kunde ta sig runt sjön på ett riktigt motionsspår.
Jag är övertygad om att ett motionsspår runt Tulebosjön också skulle bidra till en bättre folkhälsa.Tulebosjön


lördag 12 april 2014

#därförfolkpartiet

Idag har folkpartister från Västsverige träffats på Nordiska Nolkhögskolan i Kungälv för valskola.
På programmet har det varit föreläsningar och seminariepass kring ett antal olika ämnesområden.
Själv deltog jag i workshops inom vård och omsorg, skola samt EU. Möten med andra partikollegor från andra kommuner är alltid lika positivt, när tillfälle ges att byta erfarenheter och lyssna på goda idéer och framförallt bygga ett nätverk. Från föreningen så var vi mycket nöjda med dagen och nu står valrörelsen och väntar på oss.
För mångfald, tolerans och engagemang! #därförfolkpartiet