måndag 21 april 2014

Anlägg ett motionsspår runt Tulebosjön!I trakten kring Tulebosjön i Östra Kållered rör sig många människor, i princip året om. På sommaren är det högsäsong med så gott som fullt av folk dagligen vid badplatsen, och kvällarna fylls med många som vandrar förbi vilket det också är under andra delar av året. Men det som saknas är ett riktigt motionsspår så att man kan ta sig runt sjön och njuta tillfullo av naturen vid Tulebosjön. I dag är alternativet för de som vill motionera istället längs med de delar av Tulebovägen och Tulebo strandväg som det går att ta sig fram på, men det sker på samma sträckor där det finns mycket trafik.
Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv så ser jag  en del risker för de som idag joggar eller går längs med vägkanten. Att anlägga ett motionsspår skulle därför vara vinnande på flera sätt. Förutom en ökad trafiksäkerhet, en förstärkning till Kållereds idrottsplats, så skulle säkerligen också en ökning ske av de som vill motionera om man kunde ta sig runt sjön på ett riktigt motionsspår.
Jag är övertygad om att ett motionsspår runt Tulebosjön också skulle bidra till en bättre folkhälsa.Tulebosjön


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar