söndag 27 april 2014

Valstuga och valdebatt

Idag har Kvarnbydagen varit med bla. valstuga och valdebatt.
Temat på debatten var "vad vill vi med Mölndal egentligen?"
Valdebatten som fördes bland de partier som finns i kommunfullmäktige, tog upp ett antal olika frågeställningar både kring de ideologiska skillnaderna mellan partierna, vilka frågor vi tycker är viktigast och hur vi vill göra Mölndal till en bättre stad att leva i.
Jag hade förmånen att företräda partiet i debatten och kunde lyfta fram våra kärnfrågor
kring skolan, bostäder och äldreomsorgen inför valet i höst.
Avseende skolan så vill vi dels permanenta karriärtjänsterna som vi idag har och öka lönerna för våra skickliga lärare i syfte att leda till högre studieresultat. Kvaliteten på utbildningen för eleverna är klart viktigare än om det sker i kommunal eller privat regi. Vidare så lyfte jag fram vikten av att alla barn som vill lära sig spela, dansa och sjunga ska få plats på vår nya kulturskola. Idag har vi nästan 1000 barn i kö vilket inte är acceptabelt, därför vill vi i Folkpartiet kapa köerna rejält!
Fler bostäder är en allt mer viktig fråga som vi måste få bättre fart på. Vi har en vision om att Mölndal ska vara 70 000 invånare till 2022 och då behöver bostadsbyggandet öka. Folkpartiet är det helt klart bostadsvänligaste partiet som tar ansvar, även när det handlar om svårare beslut såsom att driva byggandet av bostäder på färdiga detaljplanelagda områden exv. vid Balltorp och en förtätning för bostäder vid Frejaplan. Det är bättre ur både miljöhänsyn och infrastruktur att förtäta redan befintliga områden där kommunal service finns utbyggd.
Till sist så är vi stolta över att vi har LOV:en i Mölndal med valfrihet för den som det berör också själv ska få bestämma utförare av vård och omsorgstjänster. Detta är något som är den tydligaste skillnaden mellan Folkpartiet och alliansen kontra de rödgröna hur vi ser på människors rätt att själva bestämma.
Slutligen så blev det en något annorlunda debatt där själva debattklimatet inte riktigt infann sig. Delvis till följd av frågeställningarna, mängden av frågor och den korta tiden. Efteråt så lämnade jag min feedback att det hade varit bättre med färre områden med mer djupgående inom debatten. Att åtta partier ska kunna debattera under 50 minuter kräver mer planering och struktur för att också få till det lite mer vässat.
Sammanfattningsvis så kan jag ändå känna att valrörelsen inför höstens val startat, även om vi har ett EU-val dessförinnan så kommer den lokala temperaturen i kommande debatter definitivt att stiga.
Vi i Folkpartiet står för valfrihet, tolerans, mångfald och engagemang och vill öka livskvaliteten för Mölndalsborna ur ett liberalt perspektiv. Vi vill mer, och bra kan bli ännu bättre!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar