onsdag 7 maj 2014

Bredda Mölndal med bredband!

Det kan tyckas att bredband är en självklarhet idag.
Många har tillgång till internet med en skaplig hastighet oftast via telefonjacket och ADSL teknik, men många saknar det där lilla extra. Hur många gånger tycker man inte att det går långsamt när man behöver snabbt internet? Det finns en lösning, bredbandsfiber som möjliggör högre och säkrare hastigheter.
Behovet att att vara uppkopplad kommer att öka i framtiden och det finns oändligt med möjligheter till att öka både servicen och livskvaliteten för kommuninvånarna genom ett snabbt internet.
Företag är många gånger beroende på höga och tillförlitliga hastigheter, människor jobbar hemifrån alltmer för att bättre kombinera arbetsliv med familjelivet, och en utökad kommunal service för att snabbt få hjälp med frågor är bara några av alla områden som skulle vinna på en bättre och snabbare internetinfrastruktur. Inom hemtjänsten så skulle fler E-tjänster kunna skapas som tex. ett digitalt direktmöte med sjukvårdspersonal för rådgivning, säkrare trygghetslarm, förebygga ensamhet mm. Tekniken finns för detta redan idag och så även efterfrågan. Det gäller därför att det också finns en vilja till att arbeta fram en bredbandsstrategi inom kommunen.  Å det är väl klart att Mormor ska kunna skajpa med barn och barnbarn. Det ska vara enkelt att umgås, också digitalt.

torsdag 1 maj 2014

Förebygg ohälsa -Säkerhet för äldre

I går hade vi en annons i Mölndalsposten med ett budskap om att förebygga fallolyckor, undernäring och övermedicinering.
Det är extra viktigt att sätta fokus på säkerheten för våra äldre och årsrika. Just fallolyckor tillhör den vanligaste olycksorsaken som drabbar inte minst våra äldre där både undernäring och övermedicinering kan vara bidragande orsaker till olyckan.
Det finns mycket som kan göras inom kommunen för att förbättra säkerheten. Bla. finns den nationella MSB-kampanjen "Peppar Peppar" som genomförs varje år den 1 oktober i samband med den internationella äldredagen.
Men detta arbete behöver pågå året om och inte bara under en dag  med olika typer av insatser. Det gäller att ta fram en säkerhetsstrategi och riskkartläggning  som riktar sig både till hemmiljön och utemiljön för våra äldre.
Enkla åtgärder kan många gånger förhindra allvarliga olyckor.
Idag finns möjligheten att få hjälp från "fixaren" som man kan boka ett hembesök av. En mycket viktig funktion som kan utvecklas.
Men jag skulle vilja se ett större samarbete med hemtjänstpersonalen som skulle kunna hjälpa till med en enklare checklistor.
Ett tydligare fokus på exv. utbildning, hjälp med träning för att stärka balans och muskelstyrkan, se över vilka mediciner som man använder, kostråd och ett aktivt stöd till äldre med säkerhetsråd om hur man kan säkra sitt hem från fallrisker, är bara några konkreta saker som skulle göra skillnad. Vidare så finns det även mycket att göra för utemiljön som tex. fler bänkar, ta bort gatstenar och anpassa utemiljöer för äldre med motionsmöjligheter där näridrottsplatser är ett gott exempel.
Mycket görs redan idag, men det går att göra mera.


Länkar:
MSB Peppar Peppar
Dinsäkerhet om fallolyckor