onsdag 7 maj 2014

Bredda Mölndal med bredband!

Det kan tyckas att bredband är en självklarhet idag.
Många har tillgång till internet med en skaplig hastighet oftast via telefonjacket och ADSL teknik, men många saknar det där lilla extra. Hur många gånger tycker man inte att det går långsamt när man behöver snabbt internet? Det finns en lösning, bredbandsfiber som möjliggör högre och säkrare hastigheter.
Behovet att att vara uppkopplad kommer att öka i framtiden och det finns oändligt med möjligheter till att öka både servicen och livskvaliteten för kommuninvånarna genom ett snabbt internet.
Företag är många gånger beroende på höga och tillförlitliga hastigheter, människor jobbar hemifrån alltmer för att bättre kombinera arbetsliv med familjelivet, och en utökad kommunal service för att snabbt få hjälp med frågor är bara några av alla områden som skulle vinna på en bättre och snabbare internetinfrastruktur. Inom hemtjänsten så skulle fler E-tjänster kunna skapas som tex. ett digitalt direktmöte med sjukvårdspersonal för rådgivning, säkrare trygghetslarm, förebygga ensamhet mm. Tekniken finns för detta redan idag och så även efterfrågan. Det gäller därför att det också finns en vilja till att arbeta fram en bredbandsstrategi inom kommunen.  Å det är väl klart att Mormor ska kunna skajpa med barn och barnbarn. Det ska vara enkelt att umgås, också digitalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar