torsdag 1 maj 2014

Förebygg ohälsa -Säkerhet för äldre

I går hade vi en annons i Mölndalsposten med ett budskap om att förebygga fallolyckor, undernäring och övermedicinering.
Det är extra viktigt att sätta fokus på säkerheten för våra äldre och årsrika. Just fallolyckor tillhör den vanligaste olycksorsaken som drabbar inte minst våra äldre där både undernäring och övermedicinering kan vara bidragande orsaker till olyckan.
Det finns mycket som kan göras inom kommunen för att förbättra säkerheten. Bla. finns den nationella MSB-kampanjen "Peppar Peppar" som genomförs varje år den 1 oktober i samband med den internationella äldredagen.
Men detta arbete behöver pågå året om och inte bara under en dag  med olika typer av insatser. Det gäller att ta fram en säkerhetsstrategi och riskkartläggning  som riktar sig både till hemmiljön och utemiljön för våra äldre.
Enkla åtgärder kan många gånger förhindra allvarliga olyckor.
Idag finns möjligheten att få hjälp från "fixaren" som man kan boka ett hembesök av. En mycket viktig funktion som kan utvecklas.
Men jag skulle vilja se ett större samarbete med hemtjänstpersonalen som skulle kunna hjälpa till med en enklare checklistor.
Ett tydligare fokus på exv. utbildning, hjälp med träning för att stärka balans och muskelstyrkan, se över vilka mediciner som man använder, kostråd och ett aktivt stöd till äldre med säkerhetsråd om hur man kan säkra sitt hem från fallrisker, är bara några konkreta saker som skulle göra skillnad. Vidare så finns det även mycket att göra för utemiljön som tex. fler bänkar, ta bort gatstenar och anpassa utemiljöer för äldre med motionsmöjligheter där näridrottsplatser är ett gott exempel.
Mycket görs redan idag, men det går att göra mera.


Länkar:
MSB Peppar Peppar
Dinsäkerhet om fallolyckor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar