söndag 17 augusti 2014

Gör ett bra val - Kryssa Glenn

Om fyra veckor är det val, och jag kandiderar till Mölndals kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna. Tiden fram tills valdagen den 14 september kommer att fyllas med mängder av aktiviteter, såväl kampanjande, debatter och många möten med väljarna. För min del så kommer jag även att ge väljarna en möjlighet att visa varför de inte bara ska rösta på Folkpartiet, utan också ska sätta ett kryss för mig.
Mitt Mölndal är en trygg och levande plats för alla, där ingen ska känna sig utanför eller uppleva otrygghet. Ett Mölndal som är fyllt av öppenhet, mångfald och tolerans och som låter människor få vara de personer som vi själva vill vara. Ett samhälle där vi har möjligheten till att själva göra de viktiga valen om hur vi vill ha det i livet, samtidigt som vi bryr oss om varandra och har en omsorgsfull trygghet om vi hamnar i utsatthet. Jag hoppas därför på ditt stöd, det skulle betyda mycket för mig och ge mig ännu mer kraft att driva de hjärtefrågor som jag brinner för. Du hittar mig på plats #3


För mig är det viktigt att man oavsett ålder får chansen till en aktiv fritid och har möjligheter till en förebyggande friskvård och folkhälsa.  
Jag vill därför se en fortsatt utbyggnad av fler öppna mötesplatser där man kan umgås över generationerna t.ex. mer näridrottsplatser som har varit mycket framgångsrika på de platser där det har byggts idag och en all-aktivitetspark i Mölndals centrum. 
-  Jag vill även att ungdomar ska ha en meningsfull fritid där fritidsgårdar och idrottsplatser vara naturliga arenor som ger unga möjligheten att vara med och påverka sin vardag och hälsa. För ungdomar i de äldre tonåren och unga vuxna, vill jag att det öppnas ett ungdomens hus där man kan träffas och umgås för att skapa musik, teater, mode och fotoutställningar eller bara vara sig själva.
- Vidare så vill jag att det införs ett prisvärt fritidskort för ungdomar så att man enkelt kan ta sig med bussen till och från sina aktiviteter och fritidsintressen, och naturligtvis ska det finnas bussar i hela Mölndal. Åka kollektivt ska vara både enkelt och tillgängligt.
- Jag tycker det också är viktigt att Mölndal beaktar ett aktivt miljöarbete genom att miljödiplomera stadens verksamheter och tar ett stort kliv upp i avfallstrappan genom en fortsatt teknik och miljösmart avfallshantering.
Mölndal ska vara ledande inom GR på miljöområdet.