lördag 4 oktober 2014

Dags för ett ungdomens hus i Mölndal!

Så här i kölvattnet efter valrörelsen så är det också dags att börja arbetet med att få in mina hjärtefrågor på agendan.
Något som jag kommer att verka för är att Mölndal startar ett "ungdomens hus" under de närmaste åren.
Jag har tidigare skrivit om mina tankar kring ungdomens hus från bloggen den 6 juli och jag kan nu också se en lämplig placering var den ska ligga. Platsen är där den tidigare fritidsgården vid Grevedämmet låg, i höjd med bl.a. Mölndals museum och med närhet till Mölndals centrum. Lokalerna är ändamålsenliga, hyggligt centralt belägen och har stått tomma sedan fritidsgården stängdes för drygt 1,5 år sen. Och jag kan se att flera andra aktiviteter som skulle lämpa sig till kultur och fritidsverksamhet. Ett ungdomens hus ska i första hand rikta sig till äldre tonåringar och unga vuxna och utgöra en mötesplats där man kan skapa konst, musik, teater, foto och film, ordna med utställningar och andra arrangemang mm. Eller för den delen bara träffas och vara och fika med vänner.
Mölndal har ett behov av att det startas ett ungdomens hus och lämpliga lösningar finns. Det blir nu en fråga som jag kommer att bita tag i och driva vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar