söndag 9 november 2014

Bygg sporthall i Lindome nu!

Mölndal är i allmänhet och i synnerhet Lindome i stort behov av fler sporthallar, för att möta efterfrågan från motions och föreningslivet. Något som vi i Folkpartiet tycker är viktigt och kämpar för att möta upp. Jag skriver i veckans Mölndalsposten tillsammans med Marcus Claesson, om att den planerade sporthallen i Lindome nu kanske inte kommer att byggas.

Insändare i Mölndalsposten 141106
 -------------------------------------------------------------------------------------
Ingen sporthall i Lindome?
Den nya vänstermajoriteten i Mölndal med KDSVMP inleder sitt styre med att ifrågasätta behovet av den efterlängtade och fullvärdiga sporthallen vid Almåshallen i Lindome. I sitt budgetförslag ska förutsättningarna för en ny hall utredas, trots att frågan redan är utredd till både omfattning och placering. Företrädare för föreningarna i Lindome har dessutom deltagit i arbetet, vilket den nya majoriteten bortser ifrån när de säger sig vilja göra en bredare översyn. Behovet av en ny sporthall vid Aktiviteten i centrala Mölndal är också utredd, vilket är nästa logiska steg efter invigningen av sporthallen i Lindome. Ännu fler utredningar är alltså inte lösningen – tvärtom vore det ett slöseri med tid och skattepengar.

En tanke som har slagit oss i Folkpartiet är att dessa utredningar egentligen bara är ett sätt för dessa fyra partier att blanda korten och dribbla in sig i bortförklaringar, istället för att vara öppen mot Mölndals föreningsliv och förklara vad de har emot en sporthall i Lindome.

Nej, lägg istället kraften på att göra en andra och bättre upphandling med vidare annonsering och längre anbudstid för att väga mot Folkpartiets ökade investeringsanslag, så att första spadtag kan tas nu till våren.

Marcus Claesson (FP)
kommunalråd


Glenn Grimhage (FP)
ledamot i kultur- och fritidsnämnden

--------------------------------------------------------------------------------------

Bilden nedan visar den geografiska spridningen över sporthallarna i Mölndal (blåa punkter).
Vi vill därför komma igång med sporthallen i Lindome redan till våren, och därefter ta sikte mot en ny hall vid Aktiviteten. Därför inga fler utredningar, utan bygg sporthall i Lindome nu!