onsdag 31 december 2014

Gott nytt år!

Idag har bloggen varit igång i ett år.
Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som följt med och läst den, och jag hoppas att ni också fortsätter att följa med resan under 2015.
Avslutningsvis vill jag därmed önska er alla ett riktigt Gott Nytt År!

måndag 29 december 2014

Prestige före logik och kvalitet?

Efter vänstersvängen som KD i Mölndal tog efter valet den 14 september då de gick ihop med (V), (MP) och (S) i en konstellation som kallar sig för "Majoritet Mölndal", är frågan om vi nu ser starten på en försämrad valfrihet med ökade kostnader för kommuninvånarna. På kort tid har de redan utökat kostnaderna med 10 miljoner kronor per år, dels genom beslut om fria resor i kollektivtrafiken för 65+, och dels att ett av stadens äldreboenden som nu är på entreprenad  ska återgå till kommunal drift. Det rör sig dessutom om det äldreboendet som har den högsta kundnöjdheten och för övrigt också med den billigaste driften. En övergång till kommunal drift som enligt förvaltningen beräknas kosta ca 5 miljoner per år i ökade kostnader. Är det verkligen kvalitet för skattepengarna? Det är för mig oförståeligt att Kristdemokraterna i Mölndal som var med om att fatta beslutet om entreprenadformen avseende Brogårdens äldreboende (2010), nu helt plötsligt har svängt 180 grader och säger sig istället vara mot valfrihet?
Varför då undrar man? Och hur ska dessa kostnadsökningar finansieras? Och vilket är nästa steg? Frågorna är många och jag befarar vi kommer att få se fler liknande och ogenomtänkta beslut framöver, något som kommer att drabba kommuninvånarna. Och vi får se när våren kommer och förslaget till budgeten för nästkommande år ska presenteras. Fortsätter det så här så lär vi med all sannolikhet få se höjningar av kommunalskatten för att kompensera dåliga beslut och slöseri av resurser.


Artikel från Göteborgs-Posten 23 dec 2014

torsdag 18 december 2014

För mer och en säkrare aktiv fritid vid Tulebosjön

Under gårdagens kommunfullmäktige så lämnade jag in en motion, om att skapa bättre förutsättningar för mer och en säkrare aktiv fritid vid Tulebosjön.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad:
För mer och en säkrare aktiv fritid vid Tulebosjön
Kring Tulebosjön i östra Kållered rör sig många människor i princip året om - ute på promenad, motions- eller träningsrundor. Särskilt under sommaren söker sig många till området för att besöka badplatsen, fiska eller för en båttur. Tulebosjön är därmed en riktig idyll för alla besökare.
Tyvärr saknas ett riktigt motionsspår runt sjön, som gör det möjligt att njuta till fullo av naturen. I dag är alternativet att ta sig längs med de delar av Tulebovägen och Tulebo strandväg - där det går att ta sig fram. På dessa vägar kör många bilar utan separering mellan trafik och övriga. Ordentliga gång- eller cykelbanor till, från eller runt sjön saknas också
- vilket innebär att förutsättningarna för ett aktivt fritidsliv sker på fordonstrafikens villkor.
Ur ett säkerhetsperspektiv så ser jag därför många risker för de som idag går, joggar, eller cyklar längs med vägkanten kring Tulebosjön. Att anlägga ett motionsspår och en gång- och cykelbana i området skulle vara vinnande på flera sätt. Utöver en ökad trafiksäkerhet främjas också en bättre folkhälsa för fler.
Jag föreslår därför
att ett motionsspår anläggs runt Tulebosjön,
att motionsspåret blir elbelyst,
samt att en gång- och cykelbana anläggs längs med Tulebovägen och Tulebo strandväg.


Glenn Grimhage
kommunfullmäktigeledamot

Folkpartiet Liberalerna i Mölndal
-----------------------------------------------------------------------------------------------