måndag 29 december 2014

Prestige före logik och kvalitet?

Efter vänstersvängen som KD i Mölndal tog efter valet den 14 september då de gick ihop med (V), (MP) och (S) i en konstellation som kallar sig för "Majoritet Mölndal", är frågan om vi nu ser starten på en försämrad valfrihet med ökade kostnader för kommuninvånarna. På kort tid har de redan utökat kostnaderna med 10 miljoner kronor per år, dels genom beslut om fria resor i kollektivtrafiken för 65+, och dels att ett av stadens äldreboenden som nu är på entreprenad  ska återgå till kommunal drift. Det rör sig dessutom om det äldreboendet som har den högsta kundnöjdheten och för övrigt också med den billigaste driften. En övergång till kommunal drift som enligt förvaltningen beräknas kosta ca 5 miljoner per år i ökade kostnader. Är det verkligen kvalitet för skattepengarna? Det är för mig oförståeligt att Kristdemokraterna i Mölndal som var med om att fatta beslutet om entreprenadformen avseende Brogårdens äldreboende (2010), nu helt plötsligt har svängt 180 grader och säger sig istället vara mot valfrihet?
Varför då undrar man? Och hur ska dessa kostnadsökningar finansieras? Och vilket är nästa steg? Frågorna är många och jag befarar vi kommer att få se fler liknande och ogenomtänkta beslut framöver, något som kommer att drabba kommuninvånarna. Och vi får se när våren kommer och förslaget till budgeten för nästkommande år ska presenteras. Fortsätter det så här så lär vi med all sannolikhet få se höjningar av kommunalskatten för att kompensera dåliga beslut och slöseri av resurser.


Artikel från Göteborgs-Posten 23 dec 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar