lördag 7 februari 2015

Årsmöte och Krokslätt

Idag hade vi årsmöte i Mölndalsföreningen, och i likhet med föregående år så
genomfördes det på restaurang Tegel vid Krokslätts fabriker.
När jag blickar bakåt det senaste året så kan jag konstatera att det har hänt en hel del, och föreningen har varit mycket aktiv och verksam. Naturligtvis så är det det sk. "Supervalåret" som har bidragit med många av aktiviteterna, kampanjer, debatter, studiecirklar och andra möten med Mölndalsborna har fyllt året som gått. 
Årsmötet valde också en ny styrelse för det kommande året, där jag fick förnyat förtroende att vara ordförande för fjärde året, något som jag känner en stor stolthet, ödmjukhet och hedrande inför. Den nya styrelsen består nu förutom mig av:
Anna-Lisa Hellsing (vice ordförande), Anita Almqvist (sekreterare), Peter Österberg, Delaram Esmaeili, 
Marcus Claesson, Åsa Henriksson, Hans Broberg samt Rebecca Mattsson.
Nu är det upp till styrelsen att driva oppositionspolitiken i kommunen, där vi värnar om valfriheten och fortsatt kvalitet för skattepengen med vårt handlingsprogram som utgångspunkt.

Vår gäst Lennart Larsson gav oss en intressant och inspirerande föreläsning om Krokslätt och den utveckling som har skett i området de senaste 100 åren. 

Mötet beslutade också om att göra ett särskilt uttalande som jag kommer att skriva mer om
vid nästa tillfälle.


tisdag 3 februari 2015

Stort intresse för Skatepark i Kållered

I går var det fullt hus på fritidsgården i Kållered,
när kommunen anordnade ett öppet möte.
Det var många i blandade åldrar som hade kommit för att dels få information,
men också att få chansen till att påverka skateparken som nu ska byggas.
Många turer har det varit under åren, och olika tänkta platser har utretts men nu har det slutligen landat i att parken ska byggas på grusplanen vid gamla Ekenskolan. En placering som ligger bra till oavsett om man kommer med buss eller pendel och vill skate:a sig fram sista sträckan. Förutsättningarna är att 1,5 Msek är avsatta i årets budget för att bygga, och jag tror att det går att få en hel del "landskapsmiljöer" för de pengarna genom en god planering och bred delaktighet redan från start. Finns det också ett intresse för lite "DIY" (Do It Yourself) insatser så finns det oändliga möjligheter till olika varianter på utformningen med olika hinder, ramper, räcken osv.
Nu har processen dragit igång och planen är att skateparken ska bli klar i år, och med engagemanget som visades igår kväll av alla som var där gör att jag har mycket goda förhoppningar om framtiden. Skate både intresserar och engagerar, för många är det helt enkelt en livsstil.