lördag 7 februari 2015

Årsmöte och Krokslätt

Idag hade vi årsmöte i Mölndalsföreningen, och i likhet med föregående år så
genomfördes det på restaurang Tegel vid Krokslätts fabriker.
När jag blickar bakåt det senaste året så kan jag konstatera att det har hänt en hel del, och föreningen har varit mycket aktiv och verksam. Naturligtvis så är det det sk. "Supervalåret" som har bidragit med många av aktiviteterna, kampanjer, debatter, studiecirklar och andra möten med Mölndalsborna har fyllt året som gått. 
Årsmötet valde också en ny styrelse för det kommande året, där jag fick förnyat förtroende att vara ordförande för fjärde året, något som jag känner en stor stolthet, ödmjukhet och hedrande inför. Den nya styrelsen består nu förutom mig av:
Anna-Lisa Hellsing (vice ordförande), Anita Almqvist (sekreterare), Peter Österberg, Delaram Esmaeili, 
Marcus Claesson, Åsa Henriksson, Hans Broberg samt Rebecca Mattsson.
Nu är det upp till styrelsen att driva oppositionspolitiken i kommunen, där vi värnar om valfriheten och fortsatt kvalitet för skattepengen med vårt handlingsprogram som utgångspunkt.

Vår gäst Lennart Larsson gav oss en intressant och inspirerande föreläsning om Krokslätt och den utveckling som har skett i området de senaste 100 åren. 

Mötet beslutade också om att göra ett särskilt uttalande som jag kommer att skriva mer om
vid nästa tillfälle.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar