söndag 29 mars 2015

Besök på Orust

Under gårdagen så samlades ombud från Folkpartiet i Bohuslän på Orust för att genomföra årsmöte med länsförbundet. Som alltid är det god stämning, många friska idéer och nya möten som får en att trivas och få igång nya tankar och inspiration. Extra kul var det också att jag fick förtroendet att väljas in i länsförbundets styrelse för det kommande året, ett förtroende som jag ska göra allt för att förvalta på bästa sätt. I samband med mötet så utdelades det också Karl Staaff-plakett till Marita Aronsson, som under många år har gjort förtjänstfulla och betydelsefulla liberala insatser för Folkpartiet. Plaketten delades ut av Erik Ullenhag, och Marita mottog även en varm och stående ovation från alla deltagarna.


Erik Ullenhag delar ut Karl Staaff-plaketten
i silver till Marita Aronsson


Erik höll också ett mycket bra och innehållsrikt tal under mötet, där hans mest minnesvärda ord för mig var "Folkpartiet behövs som mest när vi är som minst populära. Vi står upp för de som är glömda och de som är utstötta, även om det inte ger politiska poäng".


måndag 16 mars 2015

Fler låneelcyklar också i Lindome, Kållered och Balltorp

Jag och Elin Andersson har tillsammans lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående att fler ska få chansen att låna elcyklar också i Lindome, Kållered och Balltorp.
Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad
Till mångas glädje kan Mölndalsborna utöver böcker också låna en elcykel på Mölndals stadsbibliotek. Cykeln får med en disposition på 300 kr lånas tre dagar in taget med det vanliga lånekortet. Projektet är tänkt att pågå i 1 år.

Succén är ett faktum sedan starten i september 2014. Efterfrågan på att få pröva elcykel är så stor att många som har stått i kö under lång tid fortfarande inte har fått möjligheten. Fler måste få chansen. Även om Mölndal är en liten kommun sett till geografisk yta, skulle många Lindome- och Kålleredsbor uppskatta att kunna göra också detta lån vid sitt närmaste bibliotek. Vi vill därför utöka möjligheten för Mölndalsborna att prova elcykel genom att sprida denna succé också till biblioteken i Lindome, Kållered och backiga Balltorp.

Genom att få prova en elcykel under flera dagar har du en unik möjlighet att upptäcka elcykelns fördelar i din egen vardag. Elcykel är ett mycket bra färdsätt som  kombinerar både friskvård och hållbara resor. I Mölndals delvis backiga landskap är den dessutom  perfekt för att ta sig till och från arbetet och runt på fritidsresor. För kortare resor kan den i många fall vara ett komplement till och också ersätta bilresor. Så låt fler få chansen att låna en elcykel, upptäcka fördelarna och bidra till fler hållbara resor.


Vi föreslår därför

- att Mölndals Stad  utökar och permanentar projektet genom att erbjuda låneelcyklar också vid biblioteken i Lindome, Kållered och Balltorp samt

- att de nya låneelcyklarna kompletteras med andra modeller med olika utförande t.ex. större lastutrymme och att hjälm och reflexväst ingår i lånet.


Nu hoppas jag att motionen behandlas relativt snart, och finns bara viljan så skulle fler elcyklar kunna vara tillgängliga till fler på biblioteken redan till sommaren. Cykelsäsongen har precis börjat.


Från GP 150310

fredag 13 mars 2015

Sporthall och snabbspår

Det svänger runt den planerade sporthallen i Lindome. Blir den av eller inte, och framförallt när blir den av? Från att i princip ha varit klart för en förnyad upphandling med en ny utökad budget från alliansens sida, så valde den nya majoriteten efter valet att skjuta upp processen. Skälet var att man ville göra en utredning om var sporthallen skulle ligga, som man tidigare i sa höstas. Många med mig blev nog förvånade över detta, då det har gjorts flera utredningar tidigare om både behov och lämplig placering för en ny sporthall i Lindome. Som situationen är idag så har många föreningar brist på halltider och barn som inte kan vara med, eftersom grupperna blir för stora och träningstider saknas. Många föreningar åker bland annat till Kållered för att få tillgång till träningstider, vilket i sin tur leder till mindre tider för andra föreningar osv. Det är med andra ord en negativ spiral som behöver lösas.
För att återgå till placeringsutredningar så gjordes det bl.a. en förstudie av Stadsledningsförvaltningen så sent som under hösten 2013 (daterad 2013-09-30). Deltagare i arbetsgruppen kom bl.a. från Kultur och fritidsförvaltningen och Skolförvaltningen, där syftet med utredningen var att "....lokalisera tänkbara lägen för en ny sporthall i Lindome....och ge förslag till beslut om lägesbestämning..." Några faktorer som man då genomlyste var lokal och inredningsbehov, läge, ekonomi och nytta för verksamheten.
De olika placeringsalternativen som man tittade på var
1. Almåsskolan
2. Sinntorpsskolan
3. Fågelsten
4. Lindevi

Det fanns både för och nackdelar med respektive alternativ, men slutsatsen som man kom fram till var att  en placering vid Almåsskolan förordades av Kultur och fritidsförvaltningen, och även Skolförvaltningen såg att det var ett bra förslag.
Därmed kan jag inte se att det på något sätt har saknats ett bra underlag för att ha bra fakta om var en sporthall ska placeras.
I början av december 2014 så genomfördes det ett öppet möte i Almåsskolan där majoriteten hade bjudit till information om vad som händer i frågan nu när den var pausad i väntan på en utredning. Många föreningsföreträdare var där för att lyssna på hur de nya planerna nu såg ut. I samband med mötet så utlovade två av majoritetens kommunalråd att sporthallen ska byggas, den skulle till och med bli något större (den var redan innan planerad till en fullstor hall 20x40 m) och också något dyrare än tidigare budgeterat. När frågan kom upp hur länge det skulle dröja innan hallen kunde vara klar, till skillnad från den planerade upphandlingen med  byggstart under 2014, så utlovades det ett snabbspår som skulle ta 1,5 år och då skulle invigning alltså kunna ske vid halvårsskiftet 2016. Många kände sig nog besvikna då man har väntat länge på en sporthall och såg nu alltså ytterligare en fördröjning.

Hur har det då gått med snabbspåret?
Ja, inte särskilt snabbt då den senaste tidsplanen visar på att en ny hall tidigast kan vara vara igång fullt ut i augusti 2017.
Det innebär ytterligare en försening på minst ett år mot vad som tidigare utlovades.
Så frågan är hur prioriterat majoriteten egentligen tycker det är med en sporthall i Lindome?
Och under tiden så är läget för föreningarna oförändrat, brist på halltider och barn som vill vara med som inte får plats.
Det återstår nu att se hur det går med den fortsatta processen, och jag kommer att bevaka frågan och följa den med särskilt intresse. Lindome behöver en sporthall och låt oss hoppas att det inte fördröjs ytterligare.