fredag 13 mars 2015

Sporthall och snabbspår

Det svänger runt den planerade sporthallen i Lindome. Blir den av eller inte, och framförallt när blir den av? Från att i princip ha varit klart för en förnyad upphandling med en ny utökad budget från alliansens sida, så valde den nya majoriteten efter valet att skjuta upp processen. Skälet var att man ville göra en utredning om var sporthallen skulle ligga, som man tidigare i sa höstas. Många med mig blev nog förvånade över detta, då det har gjorts flera utredningar tidigare om både behov och lämplig placering för en ny sporthall i Lindome. Som situationen är idag så har många föreningar brist på halltider och barn som inte kan vara med, eftersom grupperna blir för stora och träningstider saknas. Många föreningar åker bland annat till Kållered för att få tillgång till träningstider, vilket i sin tur leder till mindre tider för andra föreningar osv. Det är med andra ord en negativ spiral som behöver lösas.
För att återgå till placeringsutredningar så gjordes det bl.a. en förstudie av Stadsledningsförvaltningen så sent som under hösten 2013 (daterad 2013-09-30). Deltagare i arbetsgruppen kom bl.a. från Kultur och fritidsförvaltningen och Skolförvaltningen, där syftet med utredningen var att "....lokalisera tänkbara lägen för en ny sporthall i Lindome....och ge förslag till beslut om lägesbestämning..." Några faktorer som man då genomlyste var lokal och inredningsbehov, läge, ekonomi och nytta för verksamheten.
De olika placeringsalternativen som man tittade på var
1. Almåsskolan
2. Sinntorpsskolan
3. Fågelsten
4. Lindevi

Det fanns både för och nackdelar med respektive alternativ, men slutsatsen som man kom fram till var att  en placering vid Almåsskolan förordades av Kultur och fritidsförvaltningen, och även Skolförvaltningen såg att det var ett bra förslag.
Därmed kan jag inte se att det på något sätt har saknats ett bra underlag för att ha bra fakta om var en sporthall ska placeras.
I början av december 2014 så genomfördes det ett öppet möte i Almåsskolan där majoriteten hade bjudit till information om vad som händer i frågan nu när den var pausad i väntan på en utredning. Många föreningsföreträdare var där för att lyssna på hur de nya planerna nu såg ut. I samband med mötet så utlovade två av majoritetens kommunalråd att sporthallen ska byggas, den skulle till och med bli något större (den var redan innan planerad till en fullstor hall 20x40 m) och också något dyrare än tidigare budgeterat. När frågan kom upp hur länge det skulle dröja innan hallen kunde vara klar, till skillnad från den planerade upphandlingen med  byggstart under 2014, så utlovades det ett snabbspår som skulle ta 1,5 år och då skulle invigning alltså kunna ske vid halvårsskiftet 2016. Många kände sig nog besvikna då man har väntat länge på en sporthall och såg nu alltså ytterligare en fördröjning.

Hur har det då gått med snabbspåret?
Ja, inte särskilt snabbt då den senaste tidsplanen visar på att en ny hall tidigast kan vara vara igång fullt ut i augusti 2017.
Det innebär ytterligare en försening på minst ett år mot vad som tidigare utlovades.
Så frågan är hur prioriterat majoriteten egentligen tycker det är med en sporthall i Lindome?
Och under tiden så är läget för föreningarna oförändrat, brist på halltider och barn som vill vara med som inte får plats.
Det återstår nu att se hur det går med den fortsatta processen, och jag kommer att bevaka frågan och följa den med särskilt intresse. Lindome behöver en sporthall och låt oss hoppas att det inte fördröjs ytterligare.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar