fredag 1 maj 2015

Utveckla Åby Fritidscentrum till Västsveriges bästa Sportcenter

Åby fritidscentrum  har stora möjligheter till att utvecklas till Västsveriges bästa Sportcenter.
Idag besöks området av uppskattningsvis nästan en miljon besökare där framförallt Åbybadet med upplevelsebadet är den mest besökta delen jämte ishall, badmintoncenter, fotbollsplaner, friidrottsarena mm. Men det finns fortfarande mycket att göra, något som jag och Marcus Claesson motionerar om i Mölndals kommunfullmäktige. För att förstärka och utveckla området till ett ledande sportcenter för framtiden, föreslår vi flera konkreta åtgärder där vi bl.a. vill att:
  • Åby Fritidscentrum döps om till Åby Sportcenter
  • Åbybadet helrenoveras
  • En ny 25m inomhusbassäng byggs Söder om nuvarande badanläggning
  • Det byggs nya omklädningsrum som kan nyttjas av flera idrotter i centrala delar av området
  • Några större och plana ytor skapas för flera olika typer av sporter efter önskemål
  • Friidrottsarenans sittplatsläktare rustas upp och förses den med tak och ljudanläggning
  • Friidrottsarenans naturgräsplan möjliggörs för 9-mannafotboll
  • Trafiksäkerheten ökas genom att bygga särskilda fordonsslingor för hämtning/lämning av utrustning och aktiva
  • Det färdigställs fler P-platser på strategiska platser inom området, i synnerhet för ledare/tränare
  • Det sker en förbättrad skyltning både vid infarter till och i området, i enlighet med stadens grafiska profil.

För att finansiera utvecklingen av Åby Sportcenter så föreslår vi också en markförsäljning till marknadspris i utkanterna av området.

Jag tror starkt på att vi nu har ett bra tillfälle i kommunen, att ta tillvara på den möjlighet och potential som Åbyområdet har att främja mer aktiv fritid och skapa ett modernt Sportcenter.
Så låt oss ta tillvara på denna möjlighet.


GP 150428


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar