lördag 30 maj 2015

Till Chipata, Zambia

Efter några månaders väntan är nu resdagen äntligen här. Visum, biljetter och alla vaccinationer (det har blivit några stycken) är klara, malariaprofylax påbörjat, och program är klart inför resan till Chipata i Zambia.
Jag har fått möjligheten att delta i den grupp från Mölndal bestående av politiker och tjänstemän som åker på ett "förprojektbesök" inom ramen för kommunalt partnerskapsprogram. Ett program för att främja lokal demokrati som går genom ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) vilket är ett samarbete mellan SIDA och SKL. Syftet med partnerskapsprogrammen är att skapa olika projekt inom lokala demokratiaktiviteter, som är till nytta för både kommuner i samarbetsländer och deltagande kommuner från Sverige, just nu deltar ca 70 kommuner i Sverige i olika projekt. Chipata vill lära av andra kommuners erfarenheter, med bla. hur man organiserar sig för att bygga upp kultur och fritidsaktiviteter inom en kommun och erbjuda detta till allmänheten. Zambia är ett nytt land inom programmet kommunalt partnerskap och är inne i en fas av decentraliseringsprocess där olika delar av lokal demokrati byggs upp med starkare lokala styren, som syftar till delaktighet och ett ökat förtroende för den demokratiska processen. Ikväll går planet från Landvetter och resan ner kommer att ta lite tid med några mellanlandningar på vägen, och väl framme så har vi fått ett mycket intressant program som vi kommer att få följa och ta del av det lokala livet och kulturen i och runt Chipata.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar