lördag 20 juni 2015

Dyra lösningar är inte alltid de bästa

Under veckans fullmäktigemöte i Mölndal så skulle resan till Zambia presenteras. Mycket arbete och planering hade lagts ner inför det här tillfället för att återberätta alla de fina möten, händelser och erfarenheter som vi fick vara med om. Nu var det tekniska problem som ställde till det så det blev ingen redovisning.... Fullmäktigesalens båda projektorer visade sig vara ur funktion, och någon extraprojektor fanns inte att tillgå...... Smått ironiskt blev det också något senare då fullmäktige fastställde en ny IT säkerhetspolicy som bl.a. syftar till att hantera oförutsedda IT-störningar. Ja det här visar på att det är viktigt med robusta IT system och också viktigt med en plan för kontinuitetshantering vid oförutsedda störningar. Annars var det budgeten för 2016, med plan för 2017-2018 som debatterades mest. Folkpartiets budgetförslag med mer satsningar och dessutom till ett bättre resultat än majoriteten innehöll både nytänk och konstruktiva förslag till att förbättra livskvaliteten för Mölndalsborna, i synnerhet unga och årsrika. Efter budgetdebatten som bitvis höll mycket låg nivå där Sd´s talesperson bl.a. gick till personangrepp så stod det klart att vänstermajoriteten där de rödgröna partierna stöds av Kd fick igenom sitt budgetförslag. Noterbart är att Sd inte heller i år hade något eget budgetförslag att presentera för sin politik, utan de vill hellre ge sken av att man inte har tillräckligt med insyn i budgetprocessen. Vilket är märkligt då de både var med under budgetupptakten i början av maj, och har tillgång till alla handlingar och har haft tillgång till samma förutsättningar till information som alla andra partier, inte minst genom stöd från kommunens ekonomiavdelning.
Folkpartiets förslag till budget innehöll störst satsning på skolan av samtliga partier, där vi förde fram ökad lärartäthet och fler ämnesbehöriga lärare, förstärkt stöd  till de som behöver det mest, mer medel till utflykter och studiebesök, mer idrott och hemkunskap på schemat, mer ekologisk mat och bättre råvaror, och vi vill också se en fördubbling av toleransprojektet för att jobba ännu mer för ökad tolerans och minskad främlingsfientlighet. För våra årsrika kommuninvånare så vill vi se en ökad satsning för valfrihet och kvalitet med bl.a. möjligheter till fler utevistelser, ostörd nattsömn och godare mat. För våra medarbetare inom staden prioriterar vi mer åtgärder för en förebyggande friskvård med fler alternativ för att stimulera aktiviteter för en god hälsa. Folkpartiet vill också satsa på fler planhandläggare för att bli ännu bättre och mer strategiska i syfte att skapa fler bostäder inom kommunen. Vi tror att det är bra att både kunna jobba och bo i Mölndal, vilket ökar livskvaliteten och ger mer fri tid till familjeliv och aktiviteter istället för bortslösad tid i långa pendlingsköer. För att möta efterfrågan från föreningslivet och tillgång till mer aktivitetsytor, så föreslår vi två sporthallar i stället för en. Just avseende sporthallsfrågan så står Mölndal i nuläget med ett akut behov av två nya sporthallar. Många föreningar har idag svårt att få tillräckligt med halltider, och staden fortsätter att växa så här måste något göras omgående. Vänstermajoriteten lägger i sin budget 36 Msek för att bygga en ny sporthall vid Sinntorpsskolan i Lindome. Det är mycket bra att det äntligen blir en sporthall i Lindome, något som Folkpartiet länge har kämpat för, men det finns också andra och bättre alternativ för en placering i Lindome. Tidigare utredningar och även önskemålen från föreningslivet ser att det är bättre med en placering vid Almåsskolan. Det skulle inte minst ge bra synergier och samutnyttja delar av den befintliga infrastrukturen, men också få ner kostnaderna väsentligt och dessutom skapa resurser för en andra sporthall vid Aktiviteten i centrala Mölndal. Så slutsatsen när jag summerar den budget som nu kommer att gälla för 2016, kan bara bli att dyra lösningar inte alltid är de bästa.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar