fredag 16 oktober 2015

Snabbspåret som försvann

Mölndal är i stort behov av fler sporthallar i allmänhet och i Lindome i synnerhet. En ny sporthall i Lindome har efterfrågats under många år och en fullstor hall (20x40 m) var planerad att börja byggas i Lindome i år om Folkpartiets och alliansens budget för 2015 hade fått majoritet. Nu blev det inte så utan vänstermajoriteten (S,Mp,V,Kd) valde istället att skjuta upp sporthallen i väntan på en utredning. Skälet var att man sa sig vilja utreda var den bäst skulle placeras. Ett helt onödigt beslut då det har förekommit ett flertal utredningar tillbaka genom åren som har klargjort detta. Den senaste utredningen skedde så sent som hösten 2013, som jag tidigare har skrivit om här på bloggen. En ny hall som placerades vid Almåsskolan visade sig ha flest fördelar och var också huvudalternativet som rekommenderades då. Detta tyckte alltså inte den nya majoriteten var bra utan man ville utreda en gång till, med en placering vid Sinntorpsskolan i stället som ett nytt huvudalternativ.
Slutsatsen som den senaste utredningen 2013 kom fram till var följande:
.......Förstudien har redovisat fyra alternativ till placering av ny sporthall i anslutning till Lindome.
Det finns för- och nackdelar med samtliga alternativ. Lokalstyrgruppen bör beakta och vikta de
kriterier (tid, läge, kostnad, nytta mm) som är viktigast för just detta projekt.
Kultur- och fritidsförvaltningen förordar ”Alternativ 1, Almåsskolan”. Alternativ 1 innebär en ny
hall på kort tid. Föreningarna kan snabbt få tillgång till fler träningstider. Almåsskolan har ett
centrumnära läge, det finns gott om parkeringsplatser och mycket god kollektivtrafik inom
gångavstånd. Tillsyn och skötsel förenklas om den nya hallen placeras i anslutning till skolan.
Skolförvaltningen ser idag inget behov av att hyra ytterligare en idrottshall i Lindome. De tycker
ändå att ”Alternativ 1, Almåsskolan” är bra som förslag. Det är ett centrumnära läge och avståndet
från Skånhällaskolan och Sinntorpsskolan är likvärdigt om elevutvecklingen framöver visar behov
av att hyra mer tid...........


Trots detta så beslutades det alltså om en ny utredning som innebar att det blev ytterligare tidsfördröjning och med nya kostnader som följd. Nu verkar den utredningen vara klar och resultatet är att den nya sporthallen placeras bäst vid......Almåsskolan... (oväntat?)......Samtidigt skjuts troligen också beslutet upp för byggstart av sporthallen till 2018, om inte fler utredningar startas förstås. Det tidigare snabbspåret som man från majoriteten pratade om i december förra året verkar mest ha blivit ett spår som snabbt försvann. Kvar är det akuta behovet av en ny sporthall i Lindome.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar