tisdag 29 december 2015

Långt ifrån tillräckligt

Personalen är vår främsta resurs, var något som jag lärde mig inom min tidigare karriär i försvarsmakten. Visst är det så att det finns ett samband mellan personal som trivs och mår bra också har en låg sjukfrånvaro. I Mölndal stad har sjukfrånvaron ökat oroande under innevarande år, under kvartal 1-3 så  var den totala sjukfrånvaron 7,4% jämfört med samma period föregående år som hade 6,5%. Inom Vård och Omsorgsförvaltningen har exv. sjukfrånvaron ökat från 8,8% 2014 till 10,5 % motsvarande period i år. En helt klart oroväckande utveckling som kräver mer förebyggande åtgärder. Från årsskiftet så höjs förvisso friskvårdsbidraget till 2000 kr per medarbetare, efter förslag från stadens HR-avdelning som KSAGU (Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott) fastställde den 8 september i år. Detta är positivt då kanske fler stimuleras till att använda sig av möjligheten till mer träning, motion och förebyggande friskvård. Vi får dock inte glömma bort att ett friskvårdsbidrag är en form av åtgärd som inte helt säkert får så många fler att komma igång med olika former av förebyggande träning. Sannolikt kommer det till största delen användas av de som redan idag nyttjar sig av detta. Nej det behövs fler aktiva åtgärder, något som vi i Liberalerna föreslog i vårt budgetförslag för 2016. En riktad satsning är i sammanhanget därför en viktig signal till att skapa fler möjligheter och aktiviteter till att förebygga den ökande sjukfrånvaron, kanske också i ett samarbete med företagshälsovården. Mölndal stad har ett mål om att vara en attraktiv arbetsgivare, då gäller det också att det skapas politiska incitament för att ge förutsättningar till att nå denna målsättning. I majoritetens programförklaring så vill de ....."uppmuntra till hälsofrämjande åtgärder och långsiktigt jobba för att minska på sjukfrånvaron...." Låt då första steget bli att bromsa den ökande sjukfrånvaron och ge resurser för att ta fram och genomföra en handlingsplan. Tyvärr så befarar jag att det enda som kommer att ske är just höjningen av friskvårdsbidraget, bra i sig men långt ifrån tillräckligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar