lördag 12 december 2015

Prestige hos Majoritet Mölndal

Mölndal stad skrotar 500 datorer varje år, datorer som skulle göra stor nytta och skillnad vid återanvändning i utvecklingsländer som idag har en stor brist på tillgång till datorer. ca 450 stationära och ca 50 laptops skrotas årligen i Mölndal, kostnaden för detta är 30000 kr. Vänstermajoriteten i Mölndal har än en gång visat hur prestigefyllda de är. Det senaste exempel på detta är den motion som jag skrev tillsammans med min partikollega Marcus Claesson, efter besöket till Zambia tidigare i somras. Motionen handlar om att låta Mölndals stads datorer återanvändas istället för att skrotas som de görs idag efter tre år då de anses vara förbrukade. Ett helt vansinnigt slöseri då datorerna borde kunna användas åtminstone i 6-8 år ytterligare till vid exv. skolor för utbildning mm. Det visade sig att Marcus redan för tio år sen hade skrivit en liknande motion, men då stött på problem med framförallt säkerhetsradering av hårddiskar och logistikproblem som stoppade idén den gången. Men tack och lov så har utvecklingen gått framåt och idag finns det lösningar på både detta och även gratis operativsystem och andra nödvändiga programvaror som är väsentliga för att rekonditionera datorerna. Vi gjorde lite efterforskningar och hittade ComputerAidSweden, som är en frivillig organisation och som samlar in gamla datorer för att kunna skickas vidare till olika humanitära och icke vinstdrivande ändamål i världen. Vi kom också i kontakt med ZASP  som är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med fattigdomsbekämpning, hälsofrågor, utbildning och demokratiutveckling i Zambia. Idén till att återanvända datorer fick jag när jag såg hur få datorer en skola som jag besökte hade där runt 3000 barn endast hade tillgång till 20 st relativt gamla och omoderna datorer som säkert kan ha varit minst 10-15 år gamla, och vilken stor nytta det skulle ge om de kunde få tillgång till fler datorer i sin utbildning. Gamla och uttjänta för Mölndal, men helt klart fullt moderna och funktionella att användas i skolverksamheter. Mot bakgrund av detta skrev vi ihop motionen om att starta ett samarbete med ComputerAid i Örebro och ZASP.

Motionen som först passerade stadsledningsförvaltningen vilka är mycket positiva till motionen och ansåg att Mölndal borde inleda samarbetet, avhandlades vid kommunstyrelsens möte den 25 november. Svaret som föreslogs av kommunstyrelsens ordförande var minst sagt både förvånande och allmänt dåligt som ansåg att "Motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att projektgruppen för samarbetet under sitt besök där blev uppmärksammade på bristen på datorer så som motionären beskriver. Projektgruppen har för avsikt att arbeta vidare med den här frågan liksom flera andra utvecklingsområden inom samarbetet med Chipata och ser positivt på ett samarbete med ComputerAid och Zasp enligt intentionen i motionen"
Inget annat än ett nonsenssvar. Bara här var det så många konstigheter och formella fel i svaret så att man började undra vad som ligger bakom egentligen. För det första så finns det ingen projektgrupp som det hänvisas till. Det enda som finns är en ansökan som Mölndal har gjort till ICLD om att få ingå i ett kommunalt partnerskapsprogram, för övrigt en ansökan som ännu inte är beviljad och alltså i nuläget oklart om det kommer att bli ett projekt eller inte. För det andra om ansökan skulle godkännas då behöver också en styrgrupp utses och dessutom ges ett formellt uppdrag i enlighet med ansökan. För det tredje om det ska genomföras andra uppdrag och utvecklingsområden än det som ansökan avser så behöver detta också klarläggas och formellt beslutas om. Man kan ju helt klart se att det är många saker som inte hänger ihop här, då frågan är mycket större än så. Den ena delen av motionen syftar till att de bärbara datorerna ska skänkas till t.ex. skolor i Chipata via ZASP i Göteborg och den andra delen syftar till att starta samarbetet med ComputerAid och återbruka de stationära datorerna via deras nätverk till fler utvecklingsländer.

När jag ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande vilka fakta som svaret grundade sig på så sa hon att informationen kom från den andra politikern som deltog på resan, att vi varit överens om att göra detta tillsammans. Det var ett svar som förvånade mig eftersom vi har träffats flera gånger sedan hemkomsten, och tillsammans både hållit i gemensamma presentationer om resan inom Kultur och fritidsnämnden och i Kommunfullmäktige, och under de fem månader som gått sedan motionen lämnades in så har inte ett ord sagts om det här vare sig från någon överhuvudtaget inom majoriteten. Under kommunstyrelsens sammanträde så framkom det dessutom att det bara var kommunstyrelsens ordförande som hade hört detta direkt, övriga hade fått andrahandsinformation. Jag uttryckte min förundran till ordföranden att det åtminstone skulle ha varit anständigt att ta reda på fakta och prata med berörda innan mötet då det var så grova felaktigheter. Majoriteten valde att begära ajournering för att därefter besluta om en återremiss av någon oförklarlig anledning. I dagens GP kan man läsa att kommunstyrelsens ordförande uttalar sig om bl.a. "Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel". Det är ett uttalande som i sig är anmärkningsvärt och visar på stor okunskap, ComputerAid har en återvinningsgaranti efter fullgjord tjänst i tredje världen vilket borde vara känt om man är insatt i frågan.
Vad kostar det då att starta samarbetet med ComputerAid, jo enligt stadens IT avdelning så tror man att det kostar 10000 kr för transport av 500 datorer till Örebro och 20000 kr i personalkostnader för administration och paketering vilket totalt blir 30000 kr. Känns summan igen? Det blir alltså ingen skillnad i kostnader för Mölndals stad att återanvända uttjänta datorer istället för att skrota dem!
Slutsatsen blir att när en idé visar sig vara för bra och alla lösningar finns klara, och det kommer från någon annan, då växer bara prestigen hos Majoritet Mölndal. Avslutningsvis vill jag bara säga: Sluta prata om social hållbarhet om ni inte kan leva upp till det när det är på riktigt, en bra idé är en bra idé oavsett varifrån den kommer.


http://www.computeraid.se/

Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpuf
– Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel, - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpuf
– Det går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en sophög till exempel, - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/molndalharryda/1.2925474-datorer-skrotas-istallet-for-att-komma-till-nytta-for-utsatta-barn#sthash.gRRFJ1wd.dpufDet går inte att bara hur som helst skicka datorer till ett land. Det finns risker att de hamnar på en soptipp". Tyvärr är det så att det här är inget annat än ren prestige från Vänstermajoriteten, idén är helt enkelt för bra, det kostar inget extra för kommunen och det bidrar starkt till en ökad social hållbarhet, något som de själva säger sig värna om, men inte när det gäller på riktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar