lördag 30 april 2016

Det dröjer med sporthall i Lindome

Sporthallen i Lindome som jag tidigare har skrivit om vid några andra tillfällen på bloggen (Sporthall och snabbspår, Snabbspåret som försvann) verkar nu vara ytterligare fördröjd. I veckan framkom information att den förhoppningsvis kommer att vara färdig vid årsskiftet 2017-2018, och den naturliga frågan måste ändå bli vad innebär "förhoppningsvis"?
Vi inom Liberalerna har kämpat många år för att sporthallen ska byggas, behovet av sporthallar är stort i Mölndal i allmänhet, men i synnerhet i Lindome. I alliansbudgeten för 2014 så fanns medel avsatta i budgeten för att börja bygga, det var t.o.m ute för upphandling, men det visade sig att den budget som fanns var något för låg. Efter nya tag i budgetarbetet inför 2015 så fanns det tillräckligt mycket pengar avsatta för att bygga sporthallen, dessvärre så var det inte längre Liberalerna och alliansen som hade majoritet efter valet. Den nya vänstermajoriteten valde medvetet att skjuta upp sporthallsfrågan med motiveringen att de inte visste om den föreslagna platsen vid Almåsskolan var den bästa. De ville därför göra en ny placeringsutredning.......trots flera utredningar tidigare. Svaret på utredningen kom fram till att den bästa platsen var ändå vid Almåsskolan (som om det skulle vara otippat?) Vid ett allmänt möte i december 2014 vid Almåsskolan där flera representanter från föreningslivet deltog lovade den nya majoriteten att fördröjningen inte skulle bli mer än högst ett och ett halvt år, dvs att hallen skulle vara klar senast vid höstterminsstarten 2016. De utlovade dessutom ett snabbspår för att prioritera sporthallen. Nu har vi alltså ett annat datum när hallen beräknas vara klar, åtminstone "förhoppningsvis". Hela det här agerandet från Majoritet Mölndal väcker många frågor, samtidigt som de säger att de prioriterar en ny sporthall i Lindome så är deras signaler precis det motsatta. Förtroendeingivande? Nej knappast! Jag tycker att det är ett mycket märkligt agerande och det är synd om föreningslivet som nu drabbas på det här sättet. Ansvaret för fördröjningen ligger på Majoritet Mölndal, för visst hade det kunnat gå mycket snabbare utan detta velande. Fakta är att med Liberalernas ursprungsförslag så hade sporthallen i Lindome redan varit klar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar