tisdag 31 maj 2016

Bygg simhall med förnuft

I veckan går vänstermajoriteten Kd,S,V,Mp ut i Mölndalsposten med att de vill riva hela Åbybadet och bygga två nya 50 m bassänger. Något som uppskattningsvis skulle kosta mellan 600-700 miljoner kr att bygga vilket de inte nämner något om. Det här är häpnadsväckande över hur dåligt omdöme som Majoritet Mölndal visar, särskilt då det saknas såväl behov som efterfrågan i kommunen om de här storlekarna. Åbybadet är i sig redan unik med den simhall som vi har idag, däremot så behövs det ytterligare undervisningsbassänger då många vill börja med simskolan samt fler simbanor för motionssimning.
Det realistiska behovet är snarare att utveckla Åbybadet med ytterligare en 25m bassäng. Nuvarande simhall står dock inför en större renovering inom de närmsta åren och därför borde man komma igång med en utbyggnad så snart som möjligt. En utbyggnad som torde innebära start runt 2020 för att därefter påbörja ombyggnaden av den befintliga simhallen. Utifrån principen att det är bättre och billigare att vårda det som redan finns tror jag mycket på att göra en livstidsförlängning av nuvarande Åbybad. Något som skulle innebära att den håller högsta kvalitet i ytterligare minst 20 år, samtidigt som den nya tillbyggnaden skulle fungera i 40 år och kanske lite därtill. Sammantaget så ser jag att en helrenovering och utbyggnad av Åbybadet skulle möta såväl behovet för fler undervisningsbassänger som motionssimning, och dessutom innebära en ansvarsfull hantering av skattebetalarnas pengar. Vill man ha en strategi för var simhallar ska byggas i framtidens Mölndal, så skulle jag snarare se att det byggs en simhall i Lindome på sikt.
Bygg simhall ja, men bygg simhall med förnuft.


Exempelbild från för-förstudie Mölndals stad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar