söndag 29 maj 2016

Hemliga möten

I onsdags så genomfördes ett möte för allmänheten på Almåsskolan om den kommande sporthallen i Lindome. Fast det är bara ett problem, allmänheten var inte inbjuden utan det visades sig att inbjudan enbart hade gått ut till idrottsföreningar som är verksamma i Lindome. Av en tillfällighet så fick jag veta att det skulle ske ett informationsmöte för allmänheten och försökte därför få reda på lite mer information, eftersom jag inte kunnat hitta någon inbjudan eller uppgifter vare sig i tidningar eller på Mölndal stads hemsida. Trots allt så är det här en viktig fråga för många och det är en självklarhet att det också kommer ut information till alla. Svaret jag fick från ansvarig tjänsteman på kommunen var att de hade fått uppgiften att boka lokal och skicka kallelse till föreningarna i Lindome av majoritetens kommunalråd, som också är tillika kommunstyrelsens ordförande och planeringsutskottets ordförande. Det var också de som skulle ansvara för att inbjudan gick ut till allmänheten. De hade lovat att det skulle annonseras i tidningar (Mölndalsposten) och i "ditt och mitt Mölndal" som är ett informationsblad från staden som går ut till alla hushåll i kommunen. Tjänstemannen skulle kolla upp hur detta gått och återkomma. Svaret jag fick var att kommunalråden valt att inte gå ut bredare och hade alltså inte gått ut med vare sig information eller någon inbjudan till allmänheten, utan nöjt sig med den avgränsade och riktade kallelsen vilket jag tycker är anmärkningsvärt.
Jag hann med att delta på mötet som närvarades av ca 25 personer från föreningslivet i Lindome, tre tjänstemän från kommunen, sex politiker från majoritet Mölndal och mig själv. Det inleddes med en bortförklaring från majoritetens kommunalråd att processen tyvärr hade dragit ut på tiden, som berodde på att de inte var nöjda med det underlag som fanns när de tog över hösten 2014. Jag ställde frågan vad det var som de inte var nöjda med i den tidigare planen och fick till svar från kommunstyrelsen ordförande att den hallen inte var fullvärdig. Här är första felet som visar på en stor okunskap i frågan, för det var precis det som avsågs i den tidigare planen. Med en fullvärdig hall menas att planmåttet ska vara 40x20m och ha läktare för 300 besökare och då motsvara kraven som svenska innebandyförbundets arenakrav för innebandyspel i damallsvenskan och div. 1 herrar, något annat har det inte varit tal om. När jag sen frågade varför de fördröjt igångsättningen genom onödiga utredningar om placeringen av hallen och nu är tillbaka på den ursprungliga platsen, svarade planeringsutskottets ordförande att det finns rör i marken som vi (dvs övriga partier) inte kände till. Det här är också felaktigt som visar på okunskap, alla hade tillgång till samma uppgifter och förutsättningar. Ordförande från Kultur och Fritidsnämnden tyckte att i det gamla förslaget så var hallen något för smal, vilket i och för sig är en konstruktiv åsikt, men varför då vänta dessa år om man tycker att hallen ska vara något bredare? Några större svar kom dock inte fram på de flesta frågor på mötet, det finns fortfarande många frågor kvar att besvara och tidsplanen är i allra högsta grad osäker. Jag är glad att hallen nu äntligen ser ut att bli verklighet det har vi i liberalerna kämpat för länge, men tycker också att det är viktigt att den fortsatta processen ska vara öppen och transparent för allmänheten, det förutsätts i en demokrati. Det är tydligt att den här frågan är känslig för majoritet Mölndal som är medvetna om att de har hanterat det dåligt. Att de först bromsar den ursprungliga planeringen med svepskäl och gör onödiga utredningar som slösar med både tid och resurser och nu försöker dölja detta är ett tydligt tecken på det. Om man är trygg i sin politik och är för en bred förankring så behöver man inte genomföra hemliga möten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar