tisdag 5 juli 2016

Värna Kulturskolan och låt fler få vara medMölndals stad tappar 17 placeringar ner till plats 172 i kommunranking när Lärarförbundet nyligen presenterade Sveriges bästa kultur och musikskolekommun. Jämförelsen baseras på fakta som kommuner redovisat till SKL och kulturskolerådet, åskådliggör på ett objektivt sätt hur olika kommuner väljer att satsa på kulturskola och musikskoleverksamhet.
Det här är en utveckling som går åt fel håll, i synnerhet när den styrande majoritet Mölndal i sin programförklaring skriver att de särskilt vill fokusera på att utveckla tillgängligheten till Kulturskolan.

I Mölndal så är köerna till Kulturskolan fortsatt långa, men vi i Liberalerna fortsätter att kämpa för att fler också ska få chansen att vara med. För oss är det viktigt att barn får tillgång till att vara med och spela, agera, dansa och sjunga.

Jag har i kommunfullmäktige både ställt interpellation och fråga till majoritet Mölndal vad de gör för att åtgärda dessa köer och om de kommer att verka för minskade kötider, tyvärr utan större gehör.
Inför nästa år verkar det i alla fall fått lite effekt då majoriteten nu i sin budget ger ett uppdrag till skolnämnden att ”genom förändrade arbetssätt öka tillgängligheten till Kulturskolan”.
Den ambitionen anser vi är alldeles för svag, då det är mer resurser i form av fler lärare som behöver till för att möta behovet och kapa köerna på riktigt. Att låta grupperna bli större är knappast rätt väg för att bibehålla en bra nivå på utbildningen.

Av den anledningen så satsar Liberalerna i vår budget fem miljoner kr mer till skolan, där en del av denna satsning riktas till fler lärare inom kulturskolan.
Vi i Liberalerna är stolta över vår fina Kulturskola som håller en mycket hög kvalitet och vunnit många utmärkelser. Vår vision är att alla barn som vill också ska få möjlighet att vara med, därför måste köerna minskas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar