torsdag 29 september 2016

Motionsspår vid Tulebo

Under förra veckans fullmäktigemöte så avhandlades min motion om att anlägga ett elbelyst motionsspår runt Tulebosjön. Jag har tidigare i bloggen skrivit om mina tankar kring ett motionsspår ,och om motionen som jag skrivit. I området runt Tulebo rör sig många människor året runt, det är i princip alltid någon som är ute och promenerar, motionerar eller ungdomslag som ute på en träningsrunda. Problemet är att människorna, både barn och vuxna rör sig längs med den hårt trafikerade Tulebovägen och i viss mån Tulebo strandväg vilket innebär att det samtidigt är en farlig och osäker trafiksituation. Vi inom Liberalerna har i våra budgetalternativ sedan valet haft med en satsning på ett motionsspår i Tulebo, något som vi hittills har varit ensamma om.

Motionen som tillstyrktes av Tekniska nämnden 2015-05-04 hade ett förbehåll, och det var att det gick att hitta en lösning med de markägare där motionsspåret skulle passera. Tyvärr nådde man inte helt fram i denna fråga varpå Majoritet Mölndal vid senaste fullmäktige avstyrkte motionen, med motiveringen att det inte gick att anlägga ett motionsspår runt Tulebosjön. Det som är värt att notera är att man nu från majoriteten nu har lagt in en post i sin investeringsbudget för ett elbelyst motionsspår vid Tulebosjön. I sammanhanget så är det ändå trevligt att man från majoriteten gör samma satsning som vi inom Liberalerna har kämpat för, och alltså inser värdet av ett motionsspår i området runt Tulebosjön. Nu gäller det bara för Majoritet Mölndal att man också står dit och genomför det man utlovat, en utveckling som jag kommer att följa med särskilt intresse.
Jag ser fram emot en premiärrunda vid invigningen.

Tulebosjön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar