onsdag 5 oktober 2016

1-2-3 rött ljus och små grodorna

Idag så var det vår andra dag på veckans olika planerade programpunkter. Morgonen började med att vi åkte tillbaka till Youth Centret för att få vara med på konstutställning där lokala ungdomskonstnärer visade sina olika konstverk, allt från tavlor, hantverk och tygtryck mm. En fantastisk utställning där vi  alla beundrade de olika alstren. Vi hann också med lite lek i form av den klassiska 1-2-3 rött ljus som var mycket uppskattad av barnen som var med. Därefter så besökte vi Chipatas museum, som var flyttat till en ny lokal och hade utvecklats sedan förra året. Jonathan som är museichef berättade fängslande om hur stammen Ngoni genom krig och förföljelse färdats till området runt Chipata. Det är fint att få uppleva hur museet växer fram och den stolthet som de känner över sin lokala historia här.
På eftermiddagen så delade vi upp oss i tre olika grupper där en grupp fortsatte med museumet som hade fått besök av dels tio ungdomar från en skola och några personer från olika stammar där man genomförde samtal om hur man kunde jobba tillsammans med Mölndals stadsmuseum i projektet framöver. De två andra grupperna besökte dels Mpezeni och Damview skolorna där vi fick chansen att både få en rundvisning på skolorna, poesi och dansuppträdande och prata om vilka utmaningar som man står inför. Det råder en stor fattigdom på skolorna och de har väldigt små medel för att kunna utbilda. Klasserna har mellan 50-70 elever i varje klassrum (ett klassrum som är ungefär lika stort som våra klassrum därhemma), och skoldagarna är uppdelade på förmiddags- och eftermiddagsklasser. Damview har också nyligen börjat med kvällskola för föräldrar för att få ett större engagemang med läxhjälp och stötta eleverna med studierna.
En uppenbar brist är avsaknaden av datorer där IT-läraren försöker genomföra datorlektioner utan några datorer eller endast något fåtal som eleverna kan lära sig på. Mölndals kommunfullmäktige har tidigare i år fattat ett viktigt och mycket bra beslut om att skänka de uttjänta datorerna som kommunen inte längre behöver till bla. Chipata. Det blev därför ett enormt jubel när vi lämnade över ett antal I-pads och datorer som värmde otroligt att se deras glädje över.
Vi avslutade besöket med att bjuda på en dans från oss, där vi framförde små grodorna som väckte stående ovationer, att vifta med öronen och svansen och samtidigt sjunga oack-ack-ack oack-ack-ack blev en succé.

Gruppfoto efter besöket på Damview

1-2-3 rött ljus, en uppskattad lek


Konstutställning på Youth Center


Pågående bygge av nya klassrum


Jonathan berättar historien om hur Ngoni färdats till Chipata

Utdelning av I-pad, datorer, block, pennor mm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar