lördag 1 oktober 2016

Inte en krona i bidrag!

I veckans Mölndals-Posten så skriver en insändare om att föreningar ska sluta med utfrysning inom ungdomsidrotten. Bakgrunden är att samma barn lämnas utanför till förmån för andra barn när föreningen åker på cup och matcher. Jag blir upprörd över att detta fortfarande förekommer och att idrottsrörelsen inte har kunnat bygga bort dessa beteenden. Jag har själv sett och upplevt dessa orättvisor tillbaka i tiden, och hade en förhoppning att föreningar som sysslar med utfrysning och att barn inte får vara med hade upphört. Så här skriver exv.  Riksidrottsförbundet (RF) på sin hemsida: "Barn- och ungdomsidrott ska utgå ifrån barnets intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska sättas i första rummet."......... "Vidare är tävling är en naturlig del av både idrott och lek, men måste vara just det. Resultatet spelar mindre roll. Därför ska alla också få vara med på lika villkor...."
Inom Mölndals stad så kan föreningar söka sk. föreningsstöd till sin verksamhet, ofta en betydande summa utöver de subventionerade hyror för hallar och planer som man använder sig av. Bla. står det "En av föreningslivets grundpelare är allas rätt att få vara med. Det innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar". En förutsättning för att få föreningsbidrag är att föreningen också uppfyller de generella grundvillkor som Mölndal stad ställer avseende värdegrund och förhållningssätt. Att utesluta barn redan i tolvårsåldern och kanske ännu tidigare är helt förkastligt och är en grogrund för mobbning, något som omöjligt kan vara förenligt med dessa grundvillkor för att erhålla föreningsbidrag. Problemet är att föreningar ibland väljer att blunda för förekomsten av orättvisor och inte markerar direkt mot de ledare som inte följer reglerna. Barnen är i en beroendeställning och ser upp till sina ledare, och förstår man som ledare inte bättre så ska man inte fortsätta med ett sånt uppdrag. Har föreningar ställt sig frågan om vilka signaler det skickar när ledare tillåter ett klimat där alla inte får vara med? Hur jobbar man för att förebygga utfrysning? Idrott ska vara roligt att vara med i, skapa en gemenskap och visa hur vi uppträder mot varandra. Det är dags att oseriösa föreningar visar upp ett bättre föredöme, och Mölndals stad behöver bli bättre på att följa upp hur föreningar efterlever de generella grundvillkoren för att få bidrag. Min slutsats är att föreningar som inte har en nolltolerans mot utfrysning och ställer barn utanför, inte heller ska få en krona i föreningsbidrag. Det är inget som kommunens skattemedel ska befatta sig med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar