torsdag 6 oktober 2016

Utan vatten, inget liv

Idag är det torsdag och det är fyra dagar sen vi kom fram till Chipata och projektet har löpt på riktigt bra. Bla. är det nystartade Youth Centret en jättelyckad satsning som har överträffat allas förväntningar. Dagen inleddes med att vi besökte stadshuset och sen hälsade på den nya Borgmästaren som tidigare i veckan varit bortrest. Delegationen hälsades varmt välkomna till staden och han var mycket glad över att vi kommit och ser fram emot att delta i projektet. Vi genomförde också den traditionella flaggceremonin där vi hissade varandras flaggor som en symbol för vårt samarbete. Vi fick även sjunga nationalsången där vi  började med den svenska under ledning av vår sånglärare från Kulturskolan som ledde oss genom verserna och därefter sjöngs den zambiska nationalsången av våra vänner. Kort efter besöket så åkte vi till Mpenzeniskolan för att dels besöka en klass och vara med på en lektion, och dels för överlämnande av datorer. Något som vi genomförde vid en ceremoni tillsammans med rektor och lärare på skolan, även lokalradio och TV var med och filmade händelsen. I skolan går det ca 2700 elever och denhar endast tillgång till sju st datorer, så när de har nationella prov där 250 elever ska göra de praktiska momenten så kan endast sju åt gången göra provet så datorerna var välbehövliga och uppskattades enormt av skolan. I klassrummet så var det såklart många frågor som barnen ville ställa till oss, om Sverige och hur skolorna fungerar mm. sammanfattningsvis ett väldigt berikande möte på skolan.
Vi fortsatte till Youth Centret, där vi fick vara med om en debatt som ungdomsfullmäktige anordnade med fyra ungdomar på vardera sida i rollerna som majoritet och som opposition. Ämnet som debatterades var om unga ska vara delaktiga och kunna påverka samhällsfrågorna eller inte. Det var en debatt som var väldigt intressant att följa och se hur duktiga ungdomarna var i debatteknik oavsett vilken sida de fick företräda.
På eftermiddagen så delade vi upp oss i våra olika smågrupper inom projektet och genomförde ett flertal aktiviteter, något vi senare redovisade i storgrupp innan dagen avslutades. 
När jag pratade med borgmästaren tidigare idag om vilka utmaningar som han såg som de viktigaste och största i Chipata, så handlade det i första hand om att säkerställa så att alla får tillgång till vatten. Det finns områden i staden som är helt utan vatten och där kvinnor tvingas upp redan vid ettiden på natten för att gå och hämta vatten, och de kanske inte är tillbaka förrän vid 10 med en hink vatten som ska räcka till matlagning och att dricka. Att borra efter vatten kräver att man når ner till minst 60 m för att hitta vatten och det finns pumpar men de räcker inte till. Det är så svårt att föreställa sig vilka svåra förhållanden som råder för något som vi hemma tar för givet och bara vrider på kranen. Och som borgmästaren beskriver det så är vatten förutsättningen för livet, utan vatten inget liv.

Besök på Damview

Rektorer i samtal om hur samarbetet kan planeras.

Besök på Mpezeni, en skola som byggdes i början av 1950-talet.

Många frågor från barnen om hur det är i Sverige.

Debatt där man debatterade intensivt om ungdomars delaktighet och påverkan på samhällsfrågorna. 

Ett stort problem som fortfarande förekommer trots lagstiftning mot det, är barnäktenskap där unga flickor tas ur skolan kanske redan i tolvårsåldern och blir bortgifta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar