tisdag 6 december 2016

Härskarteknik och dimridåer

Socialdemokraterna i Mölndal publicerar ett inlägg om mig på sin hemsida med rubriken Glenn Grimhage (L) hästens bäste vän? Syftet är förstås att ge sig på mig kring mitt engagemang för ridverksamheten på Gunnebo. Skribenten som undertecknat inlägget är fd. kommunalrådet som nu är styrelseordförande i ett av stadens bolag samt ledamot i kommunfullmäktige och är kanske den mest meriterade politikern bland socialdemokraterna i Mölndal. Uppenbarligen känner sig (S) pressade när de nu genom härskarteknik går från sakfrågan till personangrepp. Själva handläggningen av ärendet har kantats av flera tveksamheter. Något som kallats "beslut" har tagits och meddelats innan rätt instans formellt fattat beslutet, handlingar "hittas" och diarieförs efter elva månader, argument om skärpt lagstiftning som de menar på ska gälla retroaktivt, sammantaget så börjar detta likna en skandal. Jag har tidigare i bloggen skrivit om dessa tveksamheter  (Vad vill majoritet Mölndal med ridverksamheten? samt Ett demokratiskt problem? ), frågetecken styrkta av utdrag från protokoll kan knappast bortfärdas utan en rimlig förklaring.

I inlägget så målas jag upp som opportunistisk. Är det för att jag drivs i mitt engagemang av att allt ska gå rätt till och med tron på demokratin? Vidare så förs det ett resonemang om att (S) tillsammans med övriga partier i Majoritet Mölndal vill "värna hästarnas välmående", men är det någon som inte vill det? Innebär detta att Socialdemokraterna inte har förtroende för att GRYS alltid ser till djurens bästa? Man hänvisar också till att följa jordbruksverkets regler. Den myndighet som ansvarar för att göra tillsyn och säkerställa att gällande lagar uppfylls är Länsstyrelsen. Vid en tillsyn om djurskyddskontroll den 15 november kunde Länsstyrelsen konstatera att det inte föreligger några problem för ridanläggningen och att hästarna har det bra, helt enligt gällande lagstiftning.
Menar alltså Socialdemokraterna att Länsstyrelsens tillsyn trots detta inte gäller? Märkligt beteende i så fall att sätta sig över lagstiftningen.

Skribenten lyfter också upp den skötselplan som finns för Gunnebo och kulturreservatet, och att det åligger politikerna i fullmäktige att ta ansvar för detta. Det är en vägledande skötselplan som inte motsäger någon ridverksamhet vilket jag också tidigare har beskrivit i bloggen. Vad han däremot inte skriver är att fullmäktige också beslutat att det ska finnas en ridanläggning inkl. manege på Gunnebo. Fast jag kan förstå att han inte skriver det, han var emot den redan från början och röstade nej till ridanläggningen i fullmäktige när det beslutet togs. Men det beslutet gäller också att ta ansvar för, det går inte bara att välja det ena men inte det andra.
Ridanläggningen också är reglerad i det arrendeavtal som finns mellan Mölndals stad och Gunnebo Slott och trädgårdar, som fullmäktige har beslutat om. Något som han inte skriver om, varför då kan man ställa sig frågan? Som jag ser det så finns det ingen konflikt i att både ridverksamheten och kulturreservaten kan finnas tillsammans och växa inom Gunnebos område.

Det har också klarlagts att det inte finns något behov av större investeringar som tidigare rapporterats om, även om det naturligtvis som alltid hos en ansvarsfull fastighetsägare ska finnas en långsiktig underhållsplan. Ett sånt arbete är det mig veterligen ingen som har emotsatt sig, tvärtom skulle det vara intressant och se på den planen.
Det som behövs nu är att föreningen kan få arbetsro och fokusera på verksamheten med ridning för barn och ungdomar. Därför kan det bara finnas en lösning som skapar detta rådrum och det är att teckna ett avtal med GRYS för ett par år framöver, och under den tiden tillsammans med föreningen slutföra den undersökning som är beslutad att genomföras .
Socialdemokraterna borde fokusera mer på att söka konstruktiva lösningar än att tillämpa härskartekniker och skapa dimridåer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar