torsdag 16 mars 2017

Kartan och verkligheten

Min motion om att rusta upp Bohusleden i Mölndals kommun kommer upp i fullmäktige om drygt en vecka. I min motion så vill jag att följande ska åtgärdas:
  • Att Bohusleden i Mölndal upprustas avseende skyltning och framkomlighet
  • Att det årligen genomförs ett löpande underhåll för att hålla leden i fullgott skick
  • Att informationstavlor om leden och om Mölndals stad placeras ut vid strategiska platser längs med leden
Svaret jag fått från Majoritet Mölndal är att motionen är besvarad med motiveringen att det redan finns ett underhåll, via en naturvårdsgrupp som varje vår och höst gör tillsyn av leden och vid behov åtgärdar trasiga spångar, förbättrar skyltning mm. I svaret som jag fått så står det så här:

Vår: Kontroll av leden. Slåtter och slyröjning vid behov. Kontroll av markeringar, skyltar, broar, spänger, vedskjul och vindskydd vid behov

Höst: Kontroll slåtter och slyröjning av leden. Kontroll av markeringar, skyltar, broar, spänger, vedskjul och vindskydd samt reparationer vid behov

Då undrar jag om man ens har varit ute längs leden och vet man verkligen hur skicket är? Jag brukar emellanåt vara ute och springa på Bohusleden och tycker att underhållet är mycket dåligt. Eftersom jag också bor nära ledens sträckning så har jag under åren fått besök av både vandrare, joggare och scoutgrupper som inte hittat rätt och frågat efter vägen. Hur som helst, med svaret i minne så gav jag mig ut för att titta närmare på leden och få en nulägesbild. Jag startade vid Tulebosjön, för att springa norrut till Delsjön (Etappen i Mölndals kommun börjar dock en mil längre söderut vid Blåvätterna, där Hallandsleden slutar).

Starten vid Tulebosjön

Jag hann inte komma långt innan de första platserna med hinder dök upp, det var lerigt, saknades hela spångar eller spångar generellt, det var halt och svårt att ta sig fram på vissa platser. Delsträckan mellan Tulebosjön och Pixbovägen, kan tyvärr inte annat än beskrivas som svårframkomlig och dessutom på flera håll en säkerhetsrisk att ta sig fram. Det finns fina skyltar vid de stora vägarna, men det saknas tydliga markeringar/skyltningar längs med leden, varför är det så? Jag tycker att det är synd att leden inte underhålls på ett mer omsorgsfullt vis, i synnerhet när det sägs finnas en underhållsplan som kontrollerar leden varje vår och höst.  Här följer lite bilder från hur skicket är idag:

Här var det nog länge sen nån gjorde kontroll och reparerade.


Lera och Lera

Hur ska man ta sig förbi här?


Gunnebo slott och lite paus

Bara att ta en omväg för att komma förbi.Varför ha en informationstavla utan information?Något behöver göras här också


Kringgång?Framme vid Delsjön, trött men nöjd

Min slutsats blir att det behövs en rejäl upprustning av leden, i synnerhet på sträckan mellan Pixbovägen och Tulebosjön. På flera platser behövs märkningen förbättras och förstärkas, spångar behöver både lagas, bytas ut och nya spångar placeras ut på fler platser. Jag tycker att Bohusleden genom Mölndal förtjänar bättre uppmärksamhet och kommer att fortsätta att kämpa för en ordentlig upprustning. Att säga att leden är välunderhållen är en rejäl överdrift och när kartan och verkligheten inte stämmer överens, så litar jag mer på verkligheten.

lördag 4 mars 2017

Fortsatt väntan på sporthall i Lindome

Den sedan länge efterlängtade nya sporthallen i Lindome och behovet är stort, är fortsatt försenad. Jag har tidigare i bloggen skrivit om de olika turerna efter valet 2014 när Majoritet Mölndal började med velandet och förseningarna startade (läs mer på:  Hemliga möten, Det dröjer med sporthall, Snabbspåret som försvann, Snabbspår och sporthall ). Sporthallen var beslutad och klar för att byggas under 2015, men den (S)-ledda majoriteten valde att istället börja utreda något som det inte fanns behov av. Utredningen handlade om var hallen skulle placeras, trots att detta redan var gjort ett flertal gånger innan. Man lovade t.o.m. föreningslivet i Lindome att det inte skulle bli någon större fördröjning, utan ett särskilt snabbspår skulle säkerställa att hallen skulle vara klar till sommaren 2016. När man insåg att den bästa platsen var den som alla utredningar redan tidigare pekat ut, så hade man ett möte med representanter från olika föreningar i Lindome, där man lovade att nu skulle man komma igång. Prognosen var att hallen skulle vara färdig strax efter årsskiftet 2017/2018. Nu visar det sig alltså att hallen inte är klar förrän tidigast till hösten 2018, något som inte annat kan ses som ett misslyckande från Majoritet Mölndal och en stor besvikelse hos alla som sett fram emot sporthallen. Jag vill återigen nämna att med Liberalernas och alliansens budget hösten 2014 så hade en fullvärdig sporthall i Lindome redan varit byggd och klar för länge sen. Vilket ansvar tar egentligen Majoritet Mölndal för föreningslivet?


Rubrik från artikel i Mölndals Posten 170302