lördag 4 mars 2017

Fortsatt väntan på sporthall i Lindome

Den sedan länge efterlängtade nya sporthallen i Lindome och behovet är stort, är fortsatt försenad. Jag har tidigare i bloggen skrivit om de olika turerna efter valet 2014 när Majoritet Mölndal började med velandet och förseningarna startade (läs mer på:  Hemliga möten, Det dröjer med sporthall, Snabbspåret som försvann, Snabbspår och sporthall ). Sporthallen var beslutad och klar för att byggas under 2015, men den (S)-ledda majoriteten valde att istället börja utreda något som det inte fanns behov av. Utredningen handlade om var hallen skulle placeras, trots att detta redan var gjort ett flertal gånger innan. Man lovade t.o.m. föreningslivet i Lindome att det inte skulle bli någon större fördröjning, utan ett särskilt snabbspår skulle säkerställa att hallen skulle vara klar till sommaren 2016. När man insåg att den bästa platsen var den som alla utredningar redan tidigare pekat ut, så hade man ett möte med representanter från olika föreningar i Lindome, där man lovade att nu skulle man komma igång. Prognosen var att hallen skulle vara färdig strax efter årsskiftet 2017/2018. Nu visar det sig alltså att hallen inte är klar förrän tidigast till hösten 2018, något som inte annat kan ses som ett misslyckande från Majoritet Mölndal och en stor besvikelse hos alla som sett fram emot sporthallen. Jag vill återigen nämna att med Liberalernas och alliansens budget hösten 2014 så hade en fullvärdig sporthall i Lindome redan varit byggd och klar för länge sen. Vilket ansvar tar egentligen Majoritet Mölndal för föreningslivet?


Rubrik från artikel i Mölndals Posten 170302

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar