torsdag 13 april 2017

Talar (S) med kluven tunga?

Det är många med mig som efter beslutet från Kommunstyrelsens (KS) möte den 1 mars trodde att det var klart med en förlängning av avtalet för fortsatt ridverksamhet för GRYS 2018.
En förlängning som i praktiken borde vara så enkel att göra genom att bara ändra datum på nuvarande avtal till 2018-12-31, svårare än så är det inte.
Nu visar det sig att det avtalsförslag som kommit från det kommunala bolaget Gunnebo slott och trädgårdar gör en väsentlig inskränkning enligt nuvarande avtal och de hagar som finns för Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS) att använda. 
Socialdemokraterna fortsätter med att försämra förutsättningarna för en föreningsdriven ridverksamhet på Gunnebo, någon annan slutsats går det inte att komma fram till efter ha tagit del av de protokoll som finns. Det är att likna vid att långsamt kväva möjligheterna för att ridverksamheten ska få fortsätta, vilket jag ser mycket allvarligt på då det finns ett beslut i Kommunstyrelsen om att förlänga nuvarande avtal. 

Ordförande i Gunnebo slott och trädgårdar Lennart Wallensäter, som också sitter med som ersättare i Kommunstyrelsen och var med på KS möte den 1 mars lämnade heller ingen protokollsanteckning på avvikande mening när beslutet fattades om att förlänga avtalet. Styrelsen i Gunnebo hade uppe frågan om avtalsförlängning en månad tidigare den 1 februari och beslutade att avtalet med Kultur och fritidsnämnden avseende ridverksamhet skulle förlängas, och att GRYS under 2018 kan använda stall, manege och rasthagar enligt tidigare överenskommelse. Det råder alltså inga tveksamheter om att Wallensäter väl har känt till dessa beslut.

Vid ett möte mellan GRYS och Kultur och fritidsförvaltningen den 10 april ställde jag frågan om förslaget från Gunnebo med de nya förändringarna verkligen var förankrat på den politiska nivån. Tjänstemännen från förvaltningen redogjorde för att de ställt den kontrollfrågan till VD på Gunnebo, som svarat att det var avstämt med politiken. Här blir det därför lite märkligt då Gunnebos styrelsebeslut från februari är klart och tydligt om att avtalet ska förlängas enligt tidigare överenskommelse, utan ändringar.
Gunnebos styrelse hade ett nytt möte den 4 april och då diskuterades ingenting om ridverksamheten annat än en information om att avtalsförslaget för 2018 var överlämnat till Kultur och Fritidsnämnden (något som nämnden f.ö. ännu inte har fått tillgång till).

Sammanfattningsvis så finns det ett beslut i Kommunstyrelsen som är tydligt att följa. Frågan är varför det inte sker? Kan det vara så att Wallensäter driver en egen agenda och rundar bolagsstyrelsen, eller sker detta agerande med KS ordförande Marie Östh Karlssons goda minne? Ur ett demokratiskt perspektiv så är det bekymmersamt om vare sig beslut i Kommunstyrelsen eller i Gunnebo slott och trädgårdars styrelse inte följs.
Slutligen så förväntar jag mig att avtalsförlängningen löser sig omgående, allt annat vore ett stort svek mot GRYS och alla ungdomar.

Beslut från GSTAB 1 feb om förlängning av avtalet med KFN

Beslut från Kommunstyrelsen 1 mars om rekommendation att fortsätta enligt intentionerna i KFN förslag

Förslaget till beslut från Kultur och Fritidsnämnden


Yrkande från Marcus Claesson Liberalerna på kommunstyrelsen 1 mars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar