lördag 26 augusti 2017

Trygghetsvärdar, ett bra komplement

Mölndal kan ev. komma att införa s.k kommunala trygghetsvärdar dvs. kommuninvånare som timanställs och som ska uppehålla sig i området runt centrum och Mölndals bro främst på kvällar under helger. Detta ska förhoppningsvis leda till en ökad trygghetskänsla på en plats där många upplever en otrygghet. Det är en god tanke, på samma sätt som att det finns nattvandrare där föräldrar organiseras genom skolorna och finns ute i de olika stadsdelarna under helger. Trygghetsvärdarna kommer dock inte att ha någon särskild utbildning såsom exv. väktare eller ordningsvakter har, vilket naturligtvis är inte fullt lika bra. Väktare och ordningsvakter är säkerhetsprövade och har en särskild väktarutbildning, utbildning i brandskydd, första hjälpen och HLR. De är också vana med att hantera olika situationer kring hot och våld och har tillgång en ledningsorganisation som kan omdisponera ytterligare resurser vid behov. Tex. i väntan på att polis kan anlända vid en hot eller våldssituation. Jag tror inte att lösningen handlar om att det ska vara det ena eller det andra alternativet av dessa trygghetshöjande insatser, utan ser initiativet som ett bra komplement till väktare. Däremot så blir det en sämre lösning totalt om både trygghetsvärdar, väktare och administrativ hantering ska rymmas inom den nuvarande budgeten, vilket skulle innebära färre väktartimmar på bekostnad av införandet av trygghetsvärdar. Då är det betydligt bättre att faktiskt göra en ökad trygghetssatsning, se över väktarnas uppgifter och olika ronderingsturer så att trygghetsvärdar kan bli ett komplement till nuvarande väktartjänster och ingen ersättning.

lördag 12 augusti 2017

Bibliotekscykel, en succé

På biblioteken i Mölndal, Kållered och Lindome kan man låna elcykel, något som också har blivit väldigt populärt. Efter en motion från Liberalerna (som skrevs av mig och Elin Andersson) om att utöka och permanenta det dåvarande projektet med lånecykel på stadsbiblioteket till fler bibliotek, bifölls detta i kommunfullmäktige efter beslut i september 2015. Gensvaret har varit mycket positivt och succén med att låna elcykel på biblioteken blev som förväntat ett faktum. Många kanske går i tankarna att investera i en elcykel och vill prova på hur det fungerar innan man bestämmer sig, andra vill låna en elcykel av andra skäl, ja efterfrågan har varit så stor att det t.o.m. varit långa köer till elcyklarna på biblioteken.
Jag tror att elcykel kan vara ett alternativ som helt eller delvis kan ersätta de kortare bilresorna och det finns många synergieffekter av att använda våra bibliotek som en knutpunkt för de som vill låna en elcykel.
Därför blev jag förvånad över att läsa i Mölndals Posten att elcyklarna ska försvinna från biblioteken den sista augusti.
Så trots ett beslut i Kommunfullmäktige och trots det stora intresset från allmänheten så ska alltså möjligheten till att låna elcykel på biblioteken tas bort.
Det här är helt ologiskt och jag utgår från att det hela troligen rör sig om ett missförstånd och snabbt rättas till, något annat är helt fel.

Bild från Mölndals-Posten