lördag 12 augusti 2017

Bibliotekscykel, en succé

På biblioteken i Mölndal, Kållered och Lindome kan man låna elcykel, något som också har blivit väldigt populärt. Efter en motion från Liberalerna (som skrevs av mig och Elin Andersson) om att utöka och permanenta det dåvarande projektet med lånecykel på stadsbiblioteket till fler bibliotek, bifölls detta i kommunfullmäktige efter beslut i september 2015. Gensvaret har varit mycket positivt och succén med att låna elcykel på biblioteken blev som förväntat ett faktum. Många kanske går i tankarna att investera i en elcykel och vill prova på hur det fungerar innan man bestämmer sig, andra vill låna en elcykel av andra skäl, ja efterfrågan har varit så stor att det t.o.m. varit långa köer till elcyklarna på biblioteken.
Jag tror att elcykel kan vara ett alternativ som helt eller delvis kan ersätta de kortare bilresorna och det finns många synergieffekter av att använda våra bibliotek som en knutpunkt för de som vill låna en elcykel.
Därför blev jag förvånad över att läsa i Mölndals Posten att elcyklarna ska försvinna från biblioteken den sista augusti.
Så trots ett beslut i Kommunfullmäktige och trots det stora intresset från allmänheten så ska alltså möjligheten till att låna elcykel på biblioteken tas bort.
Det här är helt ologiskt och jag utgår från att det hela troligen rör sig om ett missförstånd och snabbt rättas till, något annat är helt fel.

Bild från Mölndals-Posten


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar