lördag 26 augusti 2017

Trygghetsvärdar, ett bra komplement

Mölndal kan ev. komma att införa s.k kommunala trygghetsvärdar dvs. kommuninvånare som timanställs och som ska uppehålla sig i området runt centrum och Mölndals bro främst på kvällar under helger. Detta ska förhoppningsvis leda till en ökad trygghetskänsla på en plats där många upplever en otrygghet. Det är en god tanke, på samma sätt som att det finns nattvandrare där föräldrar organiseras genom skolorna och finns ute i de olika stadsdelarna under helger. Trygghetsvärdarna kommer dock inte att ha någon särskild utbildning såsom exv. väktare eller ordningsvakter har, vilket naturligtvis är inte fullt lika bra. Väktare och ordningsvakter är säkerhetsprövade och har en särskild väktarutbildning, utbildning i brandskydd, första hjälpen och HLR. De är också vana med att hantera olika situationer kring hot och våld och har tillgång en ledningsorganisation som kan omdisponera ytterligare resurser vid behov. Tex. i väntan på att polis kan anlända vid en hot eller våldssituation. Jag tror inte att lösningen handlar om att det ska vara det ena eller det andra alternativet av dessa trygghetshöjande insatser, utan ser initiativet som ett bra komplement till väktare. Däremot så blir det en sämre lösning totalt om både trygghetsvärdar, väktare och administrativ hantering ska rymmas inom den nuvarande budgeten, vilket skulle innebära färre väktartimmar på bekostnad av införandet av trygghetsvärdar. Då är det betydligt bättre att faktiskt göra en ökad trygghetssatsning, se över väktarnas uppgifter och olika ronderingsturer så att trygghetsvärdar kan bli ett komplement till nuvarande väktartjänster och ingen ersättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar