tisdag 19 september 2017

Hetsjakt och tokerier

Socialdemokraterna i Mölndal vill tvinga bort en ideell ridförening med 250 medlemmar för att bygga ett hotell på Gunnebo området. Det är innebörden av den s.k utvecklingsplan som nu har kommit fram.
Gunnebo slott och trädgårdar (GSTAB) är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Mölndal stad och dess invånare. Det innebär att bolaget lyder under kommunfullmäktige som beslutar om vad bolaget ska göra, och man kan bara bli förvånad över hur ledningen för Gunnebo slott och trädgårdar har agerat i frågan om Gunnebo ryttarsällskap (GRYS) och ridverksamheten på Gunnebo. Man har från bolagets sida hävdat en mängd felaktigheter med anklagelser som orsakat en stor oro för föräldrar, barn och ungdomar som är engagerade i den ideella ridföreningen. Alla dessa anklagelser har motbevisats och klarlagts som ogrundade. Det kan bara beskrivas som en pågående hetsjakt mot föreningen.
Tittar man i det ägardirektiv som beslutade i kommunfullmäktige 20160323 så står det klart och tydligt att bolaget ska söka samarbeta med stadens förvaltningar för att uppnå en god och tillgänglig service, vilket är tveksamt om de gör.

Från ägardirektivet till GSTAB beslutat i KF 160323


För de som inte har följt händelserna kan man gå in och läsa tidigare blogginlägg "Vad vill Majoritet Mölndal med ridverksamheten?"  "Ett demokratiskt problem?"  "Härskarteknik och dimridåer"  "Talar (S) med kluven tunga?" ).

Tre olika politiska nämnder och styrelser hade i vintras beslutat att avtalet med GRYS skulle förlängas enligt tidigare överenskommelse och utan försämringar.
När ridavtalet för 2018 skulle tecknas i våras ställde socialdemokraterna med både ordförande i kommunstyrelsen och ordföranden i GSTAB ett ultimatum till föreningen i ett avtalsförslag, som inte ens Gunnebos styrelse hade sett eller beslutat om.
- Skriv på det nya avtalet med kraftigt försämrade villkor eller tvingas avveckla föreningen var det kalla budskapet.
Något som inte kan uppfattas på annat sätt än helt häpnadsväckande.
Och vilket ansvar har presidiet i Gunnebo, för de borde väl ha sett avtalsförslaget innan även om inte styrelsen hade det?

Står verkligen Majoritet Mölndals övriga partier (MP), (V) och (KD) bakom allt detta? Min slutsats kan i nuläget bara bli att de genom sitt bristande agerande hittills, inte har gjort något för att påverka (S) och deras försök att tvinga bort ridföreningen. Därmed sviker de också föreningslivet. Med andra ord, den som tiger samtycker.

Nyligen gick vice ordförande i GSTAB, som företräder (M) ut i Mölndals-Posten och uttalade att det "finns bättre platser för ridsport i kommunen" och inte vill att GRYS ska få vara kvar på Gunnebo.
Det blir lite märkligt när de ledande företrädarna från Moderaterna för ett halvår sen satt i Kommunstyrelsen och röstade för sitt egna förslag om en treårsförlängning, som de dessutom reserverade sig för när det inte gick igenom. Så vad menar Moderaterna egentligen?


Utdrag från KS protokoll 170301

Avslutningsvis så regleras GSTABs villkor i ett arrendeavtal med Mölndals stad (enligt beslut i Kommunfullmäktige), och där framgår klart och tydligt att det ska finnas ridverksamhet och föreningen GRYS som fullmäktige dessutom har varit med och bildat ska kunna utvecklas tillsammans med övrig verksamhet. Här har bolaget ett konkret exempel på att göra sin hemläxa på att visa att man också följer ägardirektivet om att samarbeta med staden.
Följer inte GSTAB arrendeavtalet tycker jag att frågan om kontraktsbrott bör undersökas närmare.

Hetsjakten på GRYS måste få ett slut och föreningen måste kunna bedriva sin verksamhet på Gunnebo i lugn och ro. Det här kommer sannolikt att bli en fråga för väljarna nästa år att ta ställning till. En sak är klar och det är att vi i Liberalerna fortsätter kämpa för ridsporten och att GRYS ska finnas kvar på Gunnebo, något annat alternativ finns inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar