lördag 30 december 2017

Från 5,5 hektar till 1,5 hektar

Det är beklagligt att vänstermajoriteten i Mölndal med Socialdemokraterna i spetsen fortsätter försämra och begränsa den ideella ridföreningen Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS) verksamhet, för många barn och unga på Gunnebo.
Det senaste i raden av försvårande förutsättningar är avtalet för 2019 som ensidigt dikterats av ordförande i Gunnebo slott och trädgårdar och Kommunstyrelsens ordförande. Någon dialog med stadens förvaltning som är hyresgäst och i sin tur ansvarar för uthyrningen till GRYS, har inte varit aktuell.
Den pågående utredning som varit igång i snart ett år har hittills heller inte kommit fram till vare sig skäl till att ridverksamheten inte kan vara kvar på Gunnebo eller någon annan lämplig placering inom eller utom kommunen om GRYS måste flytta. Det har heller inte framkommit några skäl till att ridverksamheten inte kan eller får bedrivas på Gunnebo, vilket alla fakta tidigare också visat.
I det nya avtalen för 2018 samt 2019 så har tillgången till rast och beteshagar för GRYS har krympt till en oanständighet.

Argumentet från Socialdemokraterna om att skötselplanen inte tillåter hästar i hagarna H1 och H2 har Länstyrelsen (som är ansvarig tillsynsmyndighet för kulturreservatet) svarat att det inte finns något som hindrar det i skötselplanen. Länsstyrelsen har också svarat att det är upp till staden att själva bestämma vad hagarna ska användas till.
Alltså precis så som det alltid har varit och som också staden genom sitt beslut i Kommunfullmäktige fastslagit i det arrendeavtal som staden har med det kommunala bolaget Gunnebo slott och trädgårdar .

Ändå fortsätter Socialdemokraterna med att motarbeta föreningen trots alla fakta som presenterats och alla felaktigheter som har motbevisats. De har t.o.m tillsatt ytterligare en utredning parallellt med den som pågår som leds av stadsbyggnadschefen i Mölndal. 

Vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde i november i år, lämnade jag tillsammans med ledamöter för C och M in ett yrkande att GRYS ska få disponera rast och beteshagarna H1 och H2 i väntan på den utredning som stadsbyggnadschefen gör över kulturreservatet och skötselplanen. Inte ens detta var S tillsammans med V och Mp som fö. nu brutit sin tystnad var de står i frågan, beredda att lyssna till och röstade ner förslaget. Mycket märkligt kan tyckas, för inte kan de väl anse att de nya kraftiga försämringarna verkligen är något bra? 

Låt oss titta på vad det då står i skötselplanen med vilka skötselområden som ska skötas:Slutsatsen kan bara bli att om det är något som hagarna H1 och H2 ska användas till så är det som rast och beteshagar för hästar.

En tillbakablick från det ursprungliga avtalet från 2001 så ska GRYS disponera en yta som motsvarar:

Jämfört med avtalet för 2019 så är det en väsentlig minskning från de 5,5 och sedermera 4,8 hektar som fanns från början, till de enligt uppgift nuvarande ca 1,5 hektar enligt villkoren för 2018 och 2019. Det här kan inte kan förklaras på något annat vis än ett systematiskt missgynnande som gör det allt mer svårare för GRYS och ridverksamheten på Gunnebo. Något som är helt oförståeligt.

Det finns också ett tilläggsavtal från 2004 som säger följande:


Det råder ingen tvekan om vad Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om för villkor i arrendeavtalet med Gunnebo slott och trädgårdar, inte heller råder det någon tvekan om att GRYS ska bedriva och kunna utveckla sin ridverksamhet på Gunnebo helt enligt KFs beslut.

Jag tycker att det är bekymmersamt att de beslut som KF har fattat inte respekteras, och på min fråga till Kommunstyrelsens ordförande tidigare i höst om hur fattade beslut i KF efterföljs så var svaret att alla i Mölndals stad har ett tillsynsansvar avseende fattade beslut. Frågan är då om inte det vilar ett särskilt ansvar på alla förtroendevalda att stå upp för detta, i synnerhet hos en styrande majoritet?

Om drygt nio månader är det val och då har Mölndalsväljarna möjligheten att säga sitt, också i den här frågan. Helt klart är att det behövs en ny politisk majoritet som också bryr sig om föreningslivet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar