söndag 31 december 2017

Gott Nytt 2018

Jag vill börja med att tacka alla som följt mig via bloggen under året, både gamla som nya läsare.
Särskilt roligt är det att det har tillkommit många nya läsare.
Nu går vi snart in i 2018 och det stundar valrörelse och val. De lokala politiska frågorna för Mölndal kommer säkert att fortsätta väcka stor uppmärksamhet. Framtiden för GRYS på Gunnebo, ett nytt och renoverat Åbybad, bättre förutsättningar för förskolan och skolan, minskade köer till kulturskolan samt en ökad valfrihet inom äldreomsorgen är bara några exempel som jag tror kommer debatteras flitigt under nästa år. Inom Liberalerna så har vi genom vårt budgetarbete under mandatperioden tydligt visat på våra prioriteringar om hur livet för Mölndalsborna också kan bli bättre.
Med detta så önskar jag också alla ett riktigt gott nytt år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar