söndag 26 augusti 2018

Kryssa Glenn Grimhage

Förenkla vardagen och öka valfriheten, låt människor själva få välja om sin framtid och utveckling. Det är därför jag är liberal. Mölndal ska vara en trygg och levande plats med ett aktivt fritidsliv för alla, oavsett vilken kommundel som man väljer att bo i. Jag vill jobba för att stärka skolan, kulturen och föreningslivet i Mölndal och mina hjärtefrågor är:
 • Kultur, sport och fritid, föreningslivet är motorn till en aktiv och meningsfull fritid.
 • Skolan, klassresan finns och fler måste få chansen att göra den och uppnå sina drömmar.
 • Tillgänglighet, ett Mölndal där alla inkluderas oavsett funktionsvariation.
Det här vill jag göra:
 • Utveckla stödet och förutsättningarna för föreningslivet, bygg fler sporthallar.
 • Utveckla friluftslivet och rusta upp våra vandringsleder, i synnerhet Bohusleden.
 • Skapa fler mötesplatser, genom möten skapas meningsfullhet, folkhälsan främjas och ensamheten förebyggs. Återöppna Balltorps bibliotek.
 • Förbättra tillgängligheten, det finns fortfarande för många hinder som måste åtgärdas. Ge bättre stöd till människor med syn och hörselnedsättningar.

Den 9:e september bestämmer du, jag hoppas på att få ditt förtroende. 
Rösta med Liberalerna och kryssa Glenn Grimhage till Mölndals kommunfullmäktige.

måndag 23 juli 2018

Dåligt intresse för tillgänglighetsfrågor i Mölndal

Hur står det till med tillgängligheten i Mölndals stad? Bra kanske en del säger, sämre säger några andra. Hur står Mölndal sig jämfört med andra kommuner? Svaret finns att hitta i Humanas tillgänglighetsbarometer som görs varje år och som kan vara en bra utgångspunkt i debatten framöver. Tillgänglighetsbarometern som är en kartläggning över hur Sveriges alla kommuner arbetar med tillgänglighet ger också en ranking internt mellan alla kommuner. Det är ett bra sätt att följa upp hur en kommun arbetar med tillgänglighet i offentliga miljöer, vilka strategier man arbetar med och vilken målsättning man har med tillgänglighet. Exempelvis hur är tillgängligheten vid tex. badplatser och idrottsanläggningar? Enkäten skickas ut till alla kommuner via den officiella myndighetsadressen och påminnelser sker löpande så att alla får chansen att också svara, vilket borde vara det naturliga för alla kommuner att göra.
Mölndal hamnade 2017 på plats 76 i rankningen vilket inte är en placering i topp men inte heller i botten, men hur gick det då för Mölndal i den senaste rankingen? En förhoppning hade varit att Mölndal höjts sig något eller åtminstone legat kvar i samma nivå, men i själva verket så visar det sig att kommunen inte hade besvarat någon fråga i enkäten. Om man inte har svarat så räknas det inte heller som om man har deltagit vilket är synd för 257 av landets kommuner deltog vilket hade givit en bra jämförelse totalt sett.
Jag får i sammanhanget gratulera Halmstad som toppar rankingen för andra året i rad, och konstaterar att i Mölndal finns det dåligt intresse för tillgänglighetsfrågor. Här måste det därför till en förändring.

Utklipp från Humanas ranking Tillgänglighetsbarometer 2018

onsdag 13 juni 2018

Ett stängt Åbybad får stora konsekvenser

Ett stängt Åbybad får stora konsekvenser och drabbar många. Det finns ett stort behov av tillgång till en simhall i Mölndal, skolelever ska kunna få simundervisning, simföreningen MASS med alla sina medlemmar behöver träna och simskolan ska kunna fungera och alla motionssimmare är exempel på många av de som nu direkt berörs. Vid förra veckans kommunstyrelsemöte så fattades beslut om Åbybadets framtid, tyvärr så drev den S-ledda majoriteten igenom den linjen som innebär att Mölndal nu kommer att stå utan simhall i minst ett år. Bakgrunden känner nog de flesta till med att Åbybadet både behöver renoveras och byggas ut, där 50 m bassängen har haft ett särskilt underhållsbehov som pekats . Liberalerna har drivit på frågan i ett par år utan något gehör från majoriteten som bla. avslagit en motion från oss 2015. Beslutet som nu fattats innebär att 50 m bassängen nu kommer att förbli stängd, vilket också innebär att övriga delar kommer att få ett betydligt minskat besöksantal och ekonomiska konsekvenser. Redan har ett underskott på 5 miljoner konstaterats i senaste prognosen för uteblivna intäkter. Alternativet som nu genomförs innebär att en begagnad 25m bassäng ska köpas in från Italien och byggas om, en gammal mässhall ska köpas in som omslutningsyta och ett stort omfattande markarbete med bla. gjutning av ny betongplatta måste till. Stora arbeten med en högst osäker tidsplan och kostnader. Inom alliansen så försökte vi från Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet hitta en bättre lösning än en stängning. Det finns beprövade metoder med att glasfiberlaminera den stora bassängen som i det korta loppet skulle rädda en fortsatt simverksamhet, för att under tiden kunna projektera för en ny simhall bredvid nuvarande, och därefter bygga om den gamla och samtidigt utöka den totala kapaciteten. Tyvärr så valde (S), (V), (Mp), (Kd) att besluta om en stängning för att installera en tillfällig lösning vid sidan om istället. Ett beslut med stora konsekvenser som innebär att Mölndal i praktiken står utan fungerande simhall i minst ett år, sannolikt längre.

söndag 4 februari 2018

Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet

Hur står det till med tryggheten i samhället?

Enligt SKL och MSB's nya öppna jämförelser om trygghet och säkerhet som publicerade i januari i år, så återfinns det statistik  bla. hur tryggheten utvecklas i landets alla kommuner. Syftet med dessa öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet kring trygghet och säkerhet.

Uppgifterna bygger på antalet anmälningar som gjorts och viss felkälla finns naturligtvis i detaljerna, men ger ändå en hygglig bild att jämföra både internt inom en kommun och med andra kommuner hur utvecklingen går och vilka insatser som behöver göras.
En översikt på hur tryggheten är i Mölndal 2017 visar följande statistik:
 • Anmälda våldsbrott per 1000 invånare är 7,0 (2016 = 7,4)
 • Anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare är 50,0 (2016 = 53,2)
 • Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare är 10,7 (2016 = 10,5)

Generellt så kan man efter en titt i diagrammet nedan se att det finns värden för Mölndal, som ligger på eller över gränsen till det röda området för de olika kategorierna som mäts på främst trygghetsområdet.
Nivåerna är höga även om resultaten är något minskande jämfört med föregående år.Öppna jämförelser trygghet och säkerhet Mölndal 2017

Trygghetsfrågorna viktiga att ta på största allvar. Det finns en rättighet att man ska känna sig trygg i samhället och något som samhället också måste lägga resurser på för att möta.
I Mölndal införs i år s.k trygghetsvärdar vilket kan vara ett bra komplement till olika åtgärder, men tyvärr så sker det på bekostnad av att de kvalificerade väktarresurserna minskar. Det naturliga hade förstås varit att göra en extrasatsning på väktare eller ordningsvakter i kombination med trygghetsvärdar.
Kommunen kan såklart inte göra allt själv utan det finns också en förväntan att Polisen har tillräckligt med resurser, för att kunna förebygga brott och bidra till en ökad trygghet i samhället. Något som kan tyckas som en självklarhet.

Så mot bakgrund av de öppna jämförelserna är frågan hur står det till med tryggheten i samhället?


Jämförelse hur de öppna jämförelserna avseende trygghet och säkerhet ser ut för kommunerna Kungsbacka och Kungälv:


ÖP 2017 trygghet och säkerhet för KungsbackaÖP 2017 trygghet och säkerhet för Kungälvsöndag 28 januari 2018

Nomineringsmöte Mölndal

I går träffades Liberalerna Mölndal för att fastställa listan vid hösten val till kommunfullmäktige
Nomeringsmötet hade föregåtts av en process där alla medlemmar kunnat rösta på de kandidater som ställde upp i det interna provvalet.

Listan fastställdes med acklamation utifrån valberedningens förslag och de tio första namnen blev:

1. Marcus Claesson
2. Elin Andersson
3. Glenn Grimhage
4. Delaram Esmaeili
5. Margareta Krakowski
6. Carina Ekedahl
7. Fredrik Lesell
8. Catharina Benzel
9. Jakob Norrhall
10. Anita Almqvist

Jag tycker att vi har en stark laguppställning med en bra och bred kompetens inför valet den 9 september. Nu kan valrörelsen börja.

De fem första kandidaterna på listan,
från vänster till höger i bilden:
Glenn, Margareta, Delaram, Elin, Marcus

söndag 21 januari 2018

Är de stora nog att medge att det har blivit fel?

Ryttarna får upprättelse är rubriken när man läser i veckans Mölndals Posten.
Det handlar resultatet av den utredning som stadsbyggnadschefen har gjort, avseende kulturreservatet och skötselplanen på Gunnebo som nu har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vad har då utredningen kommit fram till?
Jo precis det som jag hela tiden har påtalat, dvs att det finns inga hinder vare sig från Länsstyrelsen vad gäller skötselplan, lagstiftning eller andra felaktiga påståenden som har förekommit till att Gunnebo Ryttarsällskap ska kunna vara kvar på Gunnebo. Därmed är alla fakta redovisade, allt är uttömt och det finns inget mer att utreda.
Då borde saken vara klar, eller?

Jag hoppas såklart att frågan nu snabbt löser sig och inte hamnar i en onödig långbänk, det finns många barn och unga som är oroliga över hur deras framtid med ridningen ska gå, föreningen behöver få bättre förutsättningar till en långsiktig planering och hästarna behöver ha tillgång till de utrymmen i rast och beteshagar som fanns med i de tidigare avtalen.

När nu all fakta finns redovisat så borde därför följande åtgärder ske omgående:
 • Upphör med alla andra pågående utredningar som finns avseende GRYS och Gunnebo.
  Det är bara ett slöseri med skattemedel och som inte leder till någonting.
 • Låt GRYS omedelbart få tillgång till rast och beteshagarna H1och H2 i sin helhet.
 • Riv upp det nuvarande och kraftigt försämrade avtalet, koppla bort Bolaget Gunnebo och teckna ett nytt långsiktigt ridavtal mellan Staden och GRYS helst på 5 år.

Jag hoppas att Socialdemokraterna med sina stödpartier V, Mp och Kd nu också inser att allt är färdigutrett och klart, och inte låter någon prestige stå i vägen.

Frågan är om de är stora nog att medge att det har blivit fel och ställa allt till rätta igen?


Rubrikbild från Mölndals Posten