söndag 28 januari 2018

Nomineringsmöte Mölndal

I går träffades Liberalerna Mölndal för att fastställa listan vid hösten val till kommunfullmäktige
Nomeringsmötet hade föregåtts av en process där alla medlemmar kunnat rösta på de kandidater som ställde upp i det interna provvalet.

Listan fastställdes med acklamation utifrån valberedningens förslag och de tio första namnen blev:

1. Marcus Claesson
2. Elin Andersson
3. Glenn Grimhage
4. Delaram Esmaeili
5. Margareta Krakowski
6. Carina Ekedahl
7. Fredrik Lesell
8. Catharina Benzel
9. Jakob Norrhall
10. Anita Almqvist

Jag tycker att vi har en stark laguppställning med en bra och bred kompetens inför valet den 9 september. Nu kan valrörelsen börja.

De fem första kandidaterna på listan,
från vänster till höger i bilden:
Glenn, Margareta, Delaram, Elin, Marcus

söndag 21 januari 2018

Är de stora nog att medge att det har blivit fel?

Ryttarna får upprättelse är rubriken när man läser i veckans Mölndals Posten.
Det handlar resultatet av den utredning som stadsbyggnadschefen har gjort, avseende kulturreservatet och skötselplanen på Gunnebo som nu har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vad har då utredningen kommit fram till?
Jo precis det som jag hela tiden har påtalat, dvs att det finns inga hinder vare sig från Länsstyrelsen vad gäller skötselplan, lagstiftning eller andra felaktiga påståenden som har förekommit till att Gunnebo Ryttarsällskap ska kunna vara kvar på Gunnebo. Därmed är alla fakta redovisade, allt är uttömt och det finns inget mer att utreda.
Då borde saken vara klar, eller?

Jag hoppas såklart att frågan nu snabbt löser sig och inte hamnar i en onödig långbänk, det finns många barn och unga som är oroliga över hur deras framtid med ridningen ska gå, föreningen behöver få bättre förutsättningar till en långsiktig planering och hästarna behöver ha tillgång till de utrymmen i rast och beteshagar som fanns med i de tidigare avtalen.

När nu all fakta finns redovisat så borde därför följande åtgärder ske omgående:
  • Upphör med alla andra pågående utredningar som finns avseende GRYS och Gunnebo.
    Det är bara ett slöseri med skattemedel och som inte leder till någonting.
  • Låt GRYS omedelbart få tillgång till rast och beteshagarna H1och H2 i sin helhet.
  • Riv upp det nuvarande och kraftigt försämrade avtalet, koppla bort Bolaget Gunnebo och teckna ett nytt långsiktigt ridavtal mellan Staden och GRYS helst på 5 år.

Jag hoppas att Socialdemokraterna med sina stödpartier V, Mp och Kd nu också inser att allt är färdigutrett och klart, och inte låter någon prestige stå i vägen.

Frågan är om de är stora nog att medge att det har blivit fel och ställa allt till rätta igen?


Rubrikbild från Mölndals Posten