söndag 4 februari 2018

Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet

Hur står det till med tryggheten i samhället?

Enligt SKL och MSB's nya öppna jämförelser om trygghet och säkerhet som publicerade i januari i år, så återfinns det statistik  bla. hur tryggheten utvecklas i landets alla kommuner. Syftet med dessa öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet kring trygghet och säkerhet.

Uppgifterna bygger på antalet anmälningar som gjorts och viss felkälla finns naturligtvis i detaljerna, men ger ändå en hygglig bild att jämföra både internt inom en kommun och med andra kommuner hur utvecklingen går och vilka insatser som behöver göras.
En översikt på hur tryggheten är i Mölndal 2017 visar följande statistik:
  • Anmälda våldsbrott per 1000 invånare är 7,0 (2016 = 7,4)
  • Anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare är 50,0 (2016 = 53,2)
  • Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare är 10,7 (2016 = 10,5)

Generellt så kan man efter en titt i diagrammet nedan se att det finns värden för Mölndal, som ligger på eller över gränsen till det röda området för de olika kategorierna som mäts på främst trygghetsområdet.
Nivåerna är höga även om resultaten är något minskande jämfört med föregående år.Öppna jämförelser trygghet och säkerhet Mölndal 2017

Trygghetsfrågorna viktiga att ta på största allvar. Det finns en rättighet att man ska känna sig trygg i samhället och något som samhället också måste lägga resurser på för att möta.
I Mölndal införs i år s.k trygghetsvärdar vilket kan vara ett bra komplement till olika åtgärder, men tyvärr så sker det på bekostnad av att de kvalificerade väktarresurserna minskar. Det naturliga hade förstås varit att göra en extrasatsning på väktare eller ordningsvakter i kombination med trygghetsvärdar.
Kommunen kan såklart inte göra allt själv utan det finns också en förväntan att Polisen har tillräckligt med resurser, för att kunna förebygga brott och bidra till en ökad trygghet i samhället. Något som kan tyckas som en självklarhet.

Så mot bakgrund av de öppna jämförelserna är frågan hur står det till med tryggheten i samhället?


Jämförelse hur de öppna jämförelserna avseende trygghet och säkerhet ser ut för kommunerna Kungsbacka och Kungälv:


ÖP 2017 trygghet och säkerhet för KungsbackaÖP 2017 trygghet och säkerhet för Kungälv