onsdag 13 juni 2018

Ett stängt Åbybad får stora konsekvenser

Ett stängt Åbybad får stora konsekvenser och drabbar många. Det finns ett stort behov av tillgång till en simhall i Mölndal, skolelever ska kunna få simundervisning, simföreningen MASS med alla sina medlemmar behöver träna och simskolan ska kunna fungera och alla motionssimmare är exempel på många av de som nu direkt berörs. Vid förra veckans kommunstyrelsemöte så fattades beslut om Åbybadets framtid, tyvärr så drev den S-ledda majoriteten igenom den linjen som innebär att Mölndal nu kommer att stå utan simhall i minst ett år. Bakgrunden känner nog de flesta till med att Åbybadet både behöver renoveras och byggas ut, där 50 m bassängen har haft ett särskilt underhållsbehov som pekats . Liberalerna har drivit på frågan i ett par år utan något gehör från majoriteten som bla. avslagit en motion från oss 2015. Beslutet som nu fattats innebär att 50 m bassängen nu kommer att förbli stängd, vilket också innebär att övriga delar kommer att få ett betydligt minskat besöksantal och ekonomiska konsekvenser. Redan har ett underskott på 5 miljoner konstaterats i senaste prognosen för uteblivna intäkter. Alternativet som nu genomförs innebär att en begagnad 25m bassäng ska köpas in från Italien och byggas om, en gammal mässhall ska köpas in som omslutningsyta och ett stort omfattande markarbete med bla. gjutning av ny betongplatta måste till. Stora arbeten med en högst osäker tidsplan och kostnader. Inom alliansen så försökte vi från Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet hitta en bättre lösning än en stängning. Det finns beprövade metoder med att glasfiberlaminera den stora bassängen som i det korta loppet skulle rädda en fortsatt simverksamhet, för att under tiden kunna projektera för en ny simhall bredvid nuvarande, och därefter bygga om den gamla och samtidigt utöka den totala kapaciteten. Tyvärr så valde (S), (V), (Mp), (Kd) att besluta om en stängning för att installera en tillfällig lösning vid sidan om istället. Ett beslut med stora konsekvenser som innebär att Mölndal i praktiken står utan fungerande simhall i minst ett år, sannolikt längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar